eTFDS 1-2018 - Side 59Organisationen bør udvikles i
takt med, at byggerierne bliver
større og mere krævende ikke
mindst på IT-siden, nævner han. Det
er meget store og teknisk komplekse bygningsmasser, som skal
modtages og driftes på relativ kort
tid, og det kræver ressourcer, nytænkning og organisationsudvikling.
»Vi kan risikere at stå i en situation, hvor alt kører perfekt på en ny
afdeling, men driftsorganisationen
er ikke klar til at håndtere de nye
udfordringer, som følger heraf. Hvis
man formår at indtænke og udvikle driftsorganisationerne i god tid
»Et sygehusbyggeri er ikke et byggeprojekt, men i høj grad
et kulturprojekt.«

Michael Møller, markedschef for Hospitaler i Niras
forud for indflytning og mere progressivt i forhold til driften efter indflytning og ibrugtagningsprojektet,
kan man bedre justere og tilpasse organisationen og arbejdsprocesserne hen ad vejen,« siger Nich-
nyt sygehusbyggeri er ofte også en
ændring af vaner, traditioner, arbejdsprocesser, organisering og kultur tilsat personaleudskiftninger.
Det gør kun ibrugtagningen endnu
mere kompleks, at der er knyttet
adskillige forventninger og krav til
de nye byggerier,« understreger Michael Møller.
Driftsorganisationer
skal nytænkes
En overset aktør i flytteprocesserne
er driftsorganisationerne. Michael
Møllers kollega Nicholas Olejas fra
Niras vurderer, at der er behov for
en nytænkning af driftsorganisationerne allerede på et tidligt tidspunkt.
colas Olejas.   
Center med flytning
som speciale
I Region Hovedstaden vil enhedschef Mette Mylin fra Plan og Byg,
Center for Ejendomme, arbejde for,
at flytning og ibrugtagning af afdelinger og hospitaler bliver et spe-
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 1–2018
59

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm