eTFDS 1-2018 - Side 61samtidig med, at der skete en intern
med den fornødne viden. De skal
rokering af 650 medarbejdere. Ud-
begynde fra scratch med viden, le-
pakning af 45.000 flyttekasser og
delse og organisation af flyttepro-
klargøring af 1850 arbejdsstationer
cesserne. Det kan man ifølge Jens
var en del af flytteopgaven.
Sauer komme langt med, men
Jens Sauer bistod også Region
Sjælland med flytningen til Psykiatrisygehuset i Slagelse, som blev ta-
spørgsmålet er, om man kan
komme langt nok, påpeger han.
»Omkring 90 procent af alle løs-
get i brug i slutningen af 2015. Flyt-
ninger i en stor flytteproces for et
ningen betød, at 650 medarbejdere
hospital er baseret på paratviden.
fra matrikler i Roskilde, Vording-
Ellers er det nærmest umuligt at
borg, Slagelse, Dianalund, Korsør og
styre kompleksiteten, som er ibo-
Nykøbing Sjælland skulle til Sla-
ende i flytningen,« mener Jens
gelse. Hele 44.000 kvadratmeter,
Sauer.
svarende til 55 håndboldbaner,
Hans erfaring fra Psykiatrihuset i
skulle ekviperes med udstyr, perso-
Slagelse er, at det kliniske personale
nale og, ikke mindst, patienter.
så vidt muligt skal holde fokus på
»Jeg er nervøs for, at regionerne
patienterne, ikke på flytningen. Per-
desværre ikke tager kompleksiteten
sonalet skal inddrages og høres,
i flytteprocessen alvorligt nok. Som
men når flytningen bliver mere kon-
jeg har oplevet, går det ikke, at man
kret, bør det kliniske personale gøre
fx sætter en ledende overlæge til
det, som de er bedst til: Behandle
også at være rokadechef samtidig
og pleje patienterne.
med sit job på klinikken. Al ære og
»Min anbefaling til hospitalsledel-
»Jeg er nervøs for, at regionerne
respekt for overlægen, men han el-
ser, som står overfor en flyttepro-
desværre ikke tager kompleksiteten i
ler hun har ingen paratviden og eks-
ces, er, at de bruger tid på dialog
flytteprocessen alvorligt nok«.
pertise i at flytte afdelinger, endsige
med personalet, men sikrer sig at
hospitaler,« siger Jens Sauer.
personalet ikke ændrer fokus fra patienterne til selve flytteprocessen.
Behandling er vigtigst
Ingen på hospitalerne ligger inde
Jens Sauer, direktør i
A2Z Move Management.
Ellers kan det få fatale konsekvenser for patienterne. Der er så mange
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 1–2018
61

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm