eTFDS 1-2018 - Side 7nes respektive ledere. I projektperi-
forskellige retninger. De sårbare
Figur 2: Sygdomskompleksitet
oden er antallet af projektmedarbej-
borgere, der kommer på sygehuset,
hos 199 borgere i SOMV
dere gradvist skaleret efterhånden,
er anderledes end andre borgere.
som deltagerantallet er øget til mak-
De udfordrer på en række punkter
simale 7 årsværk i 2017 inkl. pro-
og udfordrer vores frontpersonale
jektleder.
både fagligt og på et mere personligt niveau, hvilket ligeledes kan
Hvem er de sårbare
borgere i SOMV?
De sårbare borgere i SOMV er borgere, der typisk lever 15-20 år kortere end andre mænd og kvinder.
De har en dårlig sundhed, har en eller flere fysiske eller psykiske sygdomme, forskellige former for misbrug, sociale problemer eller måske
en kombination af det hele. De sårbare borgerne i SOMV er multibrugere af systemerne.
Borgerne har et stort behov for
støtte og behandling, men bliver
ofte mødt af et uoverskueligt og
fragmenteret social- og sundhedsvæsen. Et system, der ikke er gearet
til at skabe helhedsorienterede løsninger eller sammenhæng på tværs.
Eller til at differentiere indsatser ud
fra borgernes ressourcer, behov og
prioriteringer. Et system, hvor borgeren kan have flere handleplaner
med hver deres mål, som stikker i
100%
90%
Somatik 18,6%
have betydning for at få behandlingsforløbene til at fungere.
I SOMV har vi blandt andet arbej-
80%
Somatik + Misbrug
12,6%
det målrettet på at identificere borgernes mønstre, individuelle res-
70%
sourcer, behov og prioriteringer. Parallelt hermed har vi identificeret
gab i og mellem systemerne, hvor
60%
de sårbare borgere ofte falder »mellem stolene«.
Målgruppen af sårbare borgere
50%
Psykiatri + Somatik
+ Misbrug
26,1%
er bred og med en stor kompleksitet i behovene som fællesnævner (figur 2). Udover sygdomskompleksi-
40%
teten har de sårbare borgere ofte
forskellige sociale udfordringer som
30%
at være uden for arbejdsmarkedet,
manglende netværk og oplevelse af
ensomhed.
Borgerne er selv med
til at skabe løsninger
En anden fællesnævner har været de
sårbare borgeres efterspørgsel på
Psykiatri + Somatik
27,1%
20%
10%
Psykiatri + Misbrug
8,5%
Psykiatri 2,0%
0%
Misbrug 5,0%
T E M A · TFDS 1–2018
7

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm