eTFDS 2-2018 net - Side 11fessor Steen Wacherhausen på Aar-
»Magnet Hospitals« – altså hospita-
hus Universitet, kan bedst beskrives
ler, der er særligt dygtige til at til-
som en særlig bevidst og omhygge-
trække og fastholde de kompetente
lig form for tænkning, der er karak-
sygeplejersker.
teriseret ved en spørgende og kri-
Her konkluderede den aner-
tisk, men samtidig konstruktiv hold-
kendte amerikanske forsker Linda
ning. Pt. har 70 sygeplejersker, 14
Aiken, der har forsket i over 30
afdelingssygeplejersker og 6 klini-
lande – heriblandt de nordiske – at
ske sygeplejespecialister fra medi-
høj faglighed og mulighed for dyg-
cinsk afdeling været på kursus i me-
tiggørelse er de væsentligste fakto-
toden.
rer, når det handler om rekruttering
»Det handler grundlæggende om
at facilitere diskussion og refleksion
og fastholdelse.
Linda Aiken præsenterede også
for at underbygge vores faglighed
en række fakta, der bekræfter vig-
og samtidig nå målet om at arbejde
tigheden af Region Hovedstadens
mere evidensbaseret. Den gode ny-
indsats. Eksempelvis viste hun, at
hed er, at det virker, og at det i høj
dødeligheden øges med hele 7 pro-
grad respekteres af de andre fag-
cent, hvis en sygeplejerske, der i
grupper. De 15 minutter er hellig
forvejen passer fire patienter, pas-
tid, hvor vi ikke vil forstyrres, og
ser en ekstra patient. Dertil kommer
det er der forståelse for,« siger
en direkte sammenhæng mellem sy-
Flemming Olsen.
geplejerskernes arbejdsmiljø og patienternes tilfredshed samt sam-
Master class om
»magnethospitaler«
Som led i ledelsesunderstøttelsesindsatsen har Flemming Olsen og en
række af hans afdelingssygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister også i starten af 2018 deltaget i
en master class om de såkaldte
menhængen mellem et højt kompetenceniveau og en mindsket dødelighed.
Starten på en ny proces
I projektets sidste år har Helle Folden og hendes kolleger fra Center
for HR valgt at fokusere deres kræfT E M A · TFDS 2–2018
11

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm