eTFDS 2-2018 net - Side 46for den kan aflæses direkte i en afdelings resultater. Formår en afde-
• arbejder bevidst med feedback og
fremmer modet til feedback
ling at skabe en god kommunikationskultur, bliver behandlingsresultaterne bedre, behandlingstiden kortere, komplikationerne færre, ressourceudnyttelsen højere og mængden af klager mindre.
Vejen til høj
patienttilfredshed
God intern kommunikation fører til
bedre kommunikation med patienterne, som kvitterer med høj patienttilfredshed.
»Skåret ind til benet kan man
sige, at patienterne lægger mærke
til stemningen mellem personalet,
og de føler sig trygge, når stemningen er god,« siger Helle Petersen.
Hun har undersøgt afdelinger med
henholdsvis høj og lav patienttilfredshed. Afdelinger med høj patienttilfredshed er karakteriseret
ved, at de:
• har retningslinjer for god kommunikation. De har altså en fælles
forståelse af, hvad god kommunikation er
• sætter ord på og reflekterer over,
hvad god kommunikation er
46
Et klap på skulderen
er ikke nok
For mange sundhedsprofessionelle
er det meget følsomt at give eller
modtage feedback. Her anbefaler
Helle Petersen, at man arbejder med
at gøre sin tilgang til feedback professionel og ikke personlig.
»Man går på arbejde som individuelle personer, men inde på afdelingen træder man ind i sin rolle i
organisationen. Man er der for at
udfylde en bestemt funktion i den
hovedopgave, som hospitalet er sat
i verden for at løse,« forklarer Helle
Petersen.
»Der sker desværre tit det, at
man forholder sig personligt til hinandens måde at kommunikere på.
Derfor er det vigtigt at aftale retningslinjer for kommunikationen,
for ellers bliver din holdning lige så
god som min. Og et klap på skulderen er ikke nok,« tilføjer hun.
Hun lægger vægt på, at man forholder sig professionelt til kommunikationen, så man i en feedback
ikke evaluerer hinanden som men-
TFDS 2–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm