eTFDS 4-2017 net - Side 10
Sygeplejerskerne var vant til, at
de havde én læge, der gik stue-

Det kræver mere planlægning.
Det er vigtigt, at alle er klar over,
Nogle medarbejdere har det
rigtig svært, da de kan lide
gang på hele gruppen af patien-
hvilket personale, der hører til
den frie arbejdstilrettelæg-
ter, frem for nu, hvor de skal
hvilken gruppe den pågældende
gelse. Men en kultur, hvor
have fat i tre til fire læger for at
dag. Det er en oplæring af hele
lægerne kan melde ind, at de
gå stuegang. Så sygeplejerskerne
personalet, og en kultur og en
ikke er til stede den følgende
var negative ved implementerin-
stringens, der skal følges.
dag på grund af møde i
gen, men nu kan de ikke undvære
Overlæge, Onkologisk Klinik,
byen, det kan ikke lade sig
Rigshospitalet
gøre, det skal aftales i god
det.
tid i forvejen. Det er der no-
Ledende overlæge,
Palliativ afdeling,
Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital
Den nøje planlægning af arbejdstider og funktioner for afdelingens
medarbejdere kan udfordre flere lægers opfattelse af deres ret til selv-
Øget planlægning
og koordinering
Flere af overlægerne giver udtryk
for, at en stringent vagtplanlægning, men også koordinering på dagen fx på tværs af sengeafsnit og
ambulatorium, er nødvendig for at
understøtte PAL-ordningen.
Det kan især i opstartsfasen
kræve mere tid og opmærksomhed
fra alle faggrupper på afdelingen,
når patienterne fx skal tildeles ambulante tider samt en omhu og en
viden hos den, der planlægger vagtskema fx i forhold til sammensætning af teams omkring patienten.
10

bestemmelse i tilrettelæggelsen af
egen arbejdstid. Det fremhæves
derfor som vigtigt, at de pa-
gen, der tager som et stort
overgreb, og de personligheder har det lidt sværere.
Ledende overlæge,
Abdominalcenteret, Bispebjerg
og Frederiksberg Hospital
tientansvarlige læger accepterer
fremmøde til bestemte opgaver
sammen med en høj grad af detaljestyring i opgavefordelingen i løbet
af lægens arbejdsdag, da disse er
bestemt og besluttet lang tid i forvejen.
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Tid i det planlagte
program til opfølgning
På afdelinger, hvor den patient­
ansvarlige læge fungerer på tværs
af ambulatorie og sengeafsnit kan
det være en prioritering, hvilke patienter lægen har tid til at følge op
på, da der ikke er »huller« til opfølgning i det fastlagte program.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm