eTFDS 4-2017 net - Side 13
Referencer
• Danske Patienter 2017. Kontaktpersonordningen har ikke været en succes. https://danskepatienter.dk/politik/
nyhedsarkiv/kontaktpersonordningen-har-ikke-vaeret-en-succes (tilgået februar 2017).
• Danske Regioner 2015: Borgernes Sundhedsvæsen – vores sundhedsvæsen.
• http://www.regioner.dk/media/3191/magasinet-borgernes-sundhedsvaesen-2016.pdf (Tilgået december 2016)
• Danske Regioner 2017: Hvidbog for den patientansvarlige læge, http://www.patientforloeb.dk/sites/default/
files/Hvidbog.pdf
• Danske Regioner og Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2015. Hvad er vigtigt for borgeren i deres
møde med sundhedsvæsenet? Danske Regioner, Borgernes Sundhedsvæsen.
• Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2016A. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser
2015.
• Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2016B. Evaluering af systematisk patientinddragelse efter
Planetreemodellen på Finsencentret 2013-2016.
• Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2015. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser
2014.
• Enheden for Brugerundersøgelser 2010. I Gode hænder – En kvalitativ analyse af patienters oplevelser af sammenhæng, tryghed og kontaktpersoner
• Folketinget, Sundhedsministeren 2017: Skriftlig fremsættelse 23. marts 2017: Tilgået april 2017:
http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l167/html_fremsaettelsestale.htm.
• Lindegaard Birthe Rosenkrantz; Qvist Peter 2010. Kontaktpersonordningen – fra navn til gavn? Ugeskrift for
Læger 172/16:1197, 2010.
• Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd 2016 A: Uddybende forståelse til aftale om national model for patientansvarlige læger
• Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, Foreningen af S
peciallæger, Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd 2016 B: Politisk aftale om national model for patientansvarlige
læger
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
13

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Fuld skærm
Afslut fuld skærm
Luk
Luk
Paperturn
Emailen er nu afsendt.
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Paperturn Sender. Vent venligst...
Paperturn
Luk