eTFDS 4-2017 net - Side 13
Referencer
• Danske Patienter 2017. Kontaktpersonordningen har ikke været en succes. https://danskepatienter.dk/politik/
nyhedsarkiv/kontaktpersonordningen-har-ikke-vaeret-en-succes (tilgået februar 2017).
• Danske Regioner 2015: Borgernes Sundhedsvæsen – vores sundhedsvæsen.
• http://www.regioner.dk/media/3191/magasinet-borgernes-sundhedsvaesen-2016.pdf (Tilgået december 2016)
• Danske Regioner 2017: Hvidbog for den patientansvarlige læge, http://www.patientforloeb.dk/sites/default/
files/Hvidbog.pdf
• Danske Regioner og Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2015. Hvad er vigtigt for borgeren i deres
møde med sundhedsvæsenet? Danske Regioner, Borgernes Sundhedsvæsen.
• Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2016A. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser
2015.
• Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2016B. Evaluering af systematisk patientinddragelse efter
Planetreemodellen på Finsencentret 2013-2016.
• Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2015. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser
2014.
• Enheden for Brugerundersøgelser 2010. I Gode hænder – En kvalitativ analyse af patienters oplevelser af sammenhæng, tryghed og kontaktpersoner
• Folketinget, Sundhedsministeren 2017: Skriftlig fremsættelse 23. marts 2017: Tilgået april 2017:
http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l167/html_fremsaettelsestale.htm.
• Lindegaard Birthe Rosenkrantz; Qvist Peter 2010. Kontaktpersonordningen – fra navn til gavn? Ugeskrift for
Læger 172/16:1197, 2010.
• Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd 2016 A: Uddybende forståelse til aftale om national model for patientansvarlige læger
• Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, Foreningen af S
peciallæger, Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd 2016 B: Politisk aftale om national model for patientansvarlige
læger
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
13

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm