eTFDS 4-2017 net - Side 15kvalitetsindikatorer på gruppeni-
være et udtryk for fejl og utilsig-
res (PREM), og PRO, der vedrører
veau i DNS og DDD.
tede hændelser
fejl og utilsigtede hændelser benævnes »Patient Reported Incidence
PRO og PROM
PRO kan vedrøre
• resultatet af behandlingsforløb –
og derved være et udtryk for patientens gavn af behandlingen eller forløbet (outcome)
• erfaringer med behandling – og
dermed være et udtryk for oplevelser og tilfredshed
• patientsikkerhed – og dermed
Til indsamling af PRO anvendes en-
Measures (PRIM). Karakteristika for
kelte spørgsmål, skalaer og eller
definitionerne på PROM, PREM og
spørgeskemaer. Når disse vedrører
PRIM er illustreret i faktaboks 1, og
behandlingseffekten, kaldes de på
eksempler på danske nationale initi-
engelsk Patient Reported Outcome
ativer, der bygger på PROM hen-
Measures eller blot »PROM« (4;5).
holdsvis PREM og PRIM, er gengivet
PRO, som afspejler erfaringer
i figur 1 – se næste side.
PROM blev oprindelig udviklet til
med sundhedsvæsenet, benævnes
Patient Reported Experience Measu-
at støtte evaluering og sammenlig-
Faktaboks 1. Karakteristika ved/definition på PREM, PRIM og PROM (20;21)
PRO-mål
Definition / Karakteristika
Patient Reported Experience Measures
»Measures patients« perceptions of their experience of care by
(PREM)
focusing on the process of care and how that has an impact on their
experience«.
Patient Reported Incidence Measures
Measures patients’ perceptions of patient safety incidences with a
(PRIM)
negative impact on the care provided
Patient Reported Outcome Measures
»Any report of the status of a patient’s health condition that comes
(PROM)
directly from the patient, without interpretation of the patient’s
response by a clinician or anyone else«.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
15

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm