eTFDS 4-2017 net - Side 16Figur 1. PREM, PRIM og PROM og eksempler på dertilhørende danske initiativer.
ning af effekten af interventioner
gørelse af indikatorer; DANBIO
PROM i de kliniske kvalitetsdataba-
primært ifm. forskning (6), hvorfor
(Reumatologi), – Dansk Palliativ Da-
ser indikerer dels, at systematisk
det netop dér for længst har bevist
tabase, – Dansk Prostata Cancer Da-
indsamling af data i stor skala, det
sin værdi (6;7). Udfordringerne lig-
tabase, – Dansk Skulderalloplastik
vil sige for veldefinerede patientpo-
ger i at overføre og videreudvikle
Register, – Dansk Urogynækologisk
pulationer, er mulig, og dels at data
brugen og værdien af PROM til det
Database, – Dansk Fedmekirurgi Re-
giver relevant information om leve-
enkelte individs behandling og til
gister, – Dansk Korsbåndsregister –
ringen af sygehusvæsenets ydelser.
kvalitetsudvikling (7).
Dansk Lungecancerregister og –
Dansk Melanom Database.
Brug af PROM i de
nationale kliniske databaser
PROM benyttes allerede i vekslende
omfang i følgende nationale danske
kliniske kvalitetsdatabaser med op16
For samtlige PROM-baserede in-
I forbindelse med brug af PROM
fremhæves i litteraturen, at det
kræver en tværfaglig kompetent or-
dikatorer er der fastlagt et kvalitets-
ganisation og en integrerende til-
mål, der fastlægger grænsen mel-
gang på tværs af sundhedsvæsenet
lem acceptabel og uacceptabel kva-
for at implementere substantielle
litet (8). De hidtidige erfaringer med
og varige forbedringer (9). Forank-
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Fuld skærm
Afslut fuld skærm
Luk
Luk
Paperturn
Emailen er nu afsendt.
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Paperturn Sender. Vent venligst...
Paperturn
Luk