eTFDS 4-2017 net - Side 17ringen af de psykiatriske PROM i de
kliniske kvalitetsdatabaser er derfor
ideel.
I regi af Regionernes Kliniske
Kvalitetsudviklingsprogram
(RKKP) har man allerede vist at varige kvalitetsforbedringer er mulige, og man har en organisation,
erfaringer og kompetencer til at
håndtere opgaven med at etablere
og anvende PROM i en forbedringsproces, der er til gavn for patienterne. Dertil kommer at data fra de
kliniske kvalitetsdatabaser generelt
opfattes om troværdige og valide,
hvilket er vigtige egenskaber, hvis
data skal føre til ændringer i kliniske praksis.
Internationalt brug
af PROM i psykiatrien
Brug af PREM, PRIM og specielt
PROM promoveres stærkt gennem
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),
som understreger, at der er substantielle huller i vor viden om, hvilken
effekt patienter oplever i kraft af
sundhedsvæsenets ydelser.
Erfaringen viser, at den patientoplevede effekt ikke altid er kongruent med den effekt, som klinikeren
oplever. OECDs High Level Reflection Group on Health Statistics anbefaler derfor, at brugen af PROM dels
bør have høj prioritet til belysning af
behandlingskvaliteten, dels mulig-
gør bedre international benchmarking på systemniveau (10). Derfor vil
PROM data også blive integreret i
OECDs fremtidige Health Care Quality Indicators framework.
Både i Danmark og internationalt
er brug af PROM stadig et nyt koncept indenfor kvalitetsområdet, og
er ydermere relativt forskningsmæssigt dårligt belyst, specielt indenfor
psykiatrien. Ifølge en opgørelse
blandt OECD medlemslandene arbejdes der med brug af PROM i psykiatrien i Australien, Belgien, Canada,
Danmark, England, Holland, Israel,
Norge, Skotland, Sverige og Schweiz
(11). Brugen af PROM i psykiatrien er
jf. OECD illustreret i figur 2.
Figur 2. Brugen af PROM i psykiatrien jf. en opgørelse fra OECD (11)
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)
Holland, Norge
Symptom Checklist (SCL-90)
Holland, Sverige
Physical Health Questionnaire (PHQ-)
Canada, Sverige
Depression Anxiety Stress Scale (DASS)
Australien, Holland
Manchester Short Assessemt for Quality of Life (MANSA)
Israel, Holland, Sverige
Generalised Anxiety Disorder (GAD-7)
Australien, England, Skotland
0
1
2
3
Number of countries PROM applied in
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
17

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm