eTFDS 4-2017 net - Side 18
18
Om forfatterne
Solvejg Kristensen
Lone Baandrup
MHSc, ph.d., post doc, projektleder
PRO-Psykiatri, Aalborg Universitets­
hospital – Psykiatrien & Aalborg Universitet, Klinisk Institut. Beskæftiget
sig med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed siden 2004. Deltaget i og
været med til at lede dels tværnationale europæiske aktions- og forskningsprojekter og dels arbejdsgrupper
under Nordisk Ministerråd. Bestyrelsesmedlem i Forskningsnetværk for
patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet. solkri@rn.dk
1. reservelæge, ph.d., post doc.
Gennemført ph.d. og postdoc om
polyfarmaci i den medicinske
behandling af patienter med skizofreni. Designet og udført studier
mhp. at kortlægge medvirkende
faktorer til ordination af polyfarmaci samt interventioner mhp. at
reducere polyfarmaci og optimere
behandlingen af patienter med skizofreni. Arbejdet med kvalitets­
udvikling i regi af Dansk Skizofrenidatabase gennem mange år,
først som dokumentalist og siden
som medformand for databasen.
Poul Videbech
Maria Adele Bonde
Professor, overlæge, dr.med. Har i over
20 år forsket i svære depressioner ved
hjælp af MR- og PET-scanning. Desuden
interesseret sig for depressionens neuropsykologi. I 2005 forsvarede han sin
disputats om disse emner. Professor i
psykiatri fra 2007 til 2015 ved AU og
fra 2015 ved KU Han er desuden medlem af Retslægerådet og har været formand for Den Danske Depressionsdatabase i en årrække.
Pædagog, Peer medarbejder PROPsykiatri. Ansat med brugererfaring i Psykiatrien på Aalborg Universitetshospital og har tidligere
arbejdet som pædagog hhv på
bosted og som støttekontaktperson. MB er dels projektmedarbejder i PRO-Psykiatri, og dels medarbejder i Psyk-Info med fokus på
landsindsatsen »EN AF OS«.
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm