eTFDS 4-2017 net - Side 19Jens Winther Jensen
Anette Sloth
Overlæge, ph.d., direktør. Speciallæge
i anæstesiologi. Uddannet fra AU og
læst på Stanford University og Harvard University. Senior Fellow hos
Institute for Healthcare Improvement,
Cambridge USA. Bestridt en lang
række tunge ledelsesposter, herunder
koncerndirektør i Region Syddanmark,
sundhedsfaglig direktør i Region
Nordjylland, formand for Lægeforeningen og leder af traumecenteret
ved AUH Århus Sygehus. Siden
februar 2017 direktør for Regionernes
Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.
Sygeplejerske, MPM, psykiatridirektør. Uddannet sygeplejerske og har
dertil en Master of Public Management. Har en lederkarriere, der rummer stillinger på alle niveauer i den
kommunale sektor samt i den
hospitalsbaserede psykiatri. Lægger
stor vægt på aktiv brug af kvalitetsdata på ledelsesniveau og på
patientinvolvering, hvorfor Psykiatrien i Region Nordjylland har flere
peer medarbejdere og et selvstændigt patient peer board.
Jan Mainz
Professor, overlæge, ph.d. direktør. Har gennem mere end to årtier beskæftiget sig
med kvalitet i sundhedsvæsenet både i Danmark og internationalt og er en af grundlæggerne af Det Nationale Indikatorprojekt. Formandsposter i hhv Dansk Selskab for
Kvalitet i Sundsvæsenet og European Society for Quality in Healthcare. Repræsenterer Danmark i OECD’ Health Care Quality Indicator og medlem af styregruppen for
Den Danske Depressionsdatabase henholdsvis Dansk Skizofrenidatabase.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
19

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm