eTFDS 4-2017 net - Side 2Danish Health Care Journal
93. årgang 4/2017
Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen udgives af Dansk Selskab
for ledelse i Sundhedsvæsenet. ISSN: 2245-7100.
Henvendelse om medlemsoptagelse i DSS og om
ændringer i medlemsregistrering rettes til:
Sekretariatsleder Birgitte Barrett Bach
Tlf. 78 44 11 02 • E-mail: info@dssnet.dk
Synspunkt
Stort behov for en sundhedsdata strategi / 3
Af Jens Winther Jensen
Artikler til TFDS: Se forfattervejledning på www.dssnet.dk
Kommende deadlines:
Septemberudgaven:
Oktoberudgaven:
Septemberudgaven:
07.08.2017
11.09.2017
07.08.2017
Redaktionsudvalg
Cheflæge Hans Peder Graversen, formand
Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland
Tlf.: 24 27 61 17 • E-mail: hangra@rm.dk
Sundhedschef Marit Nielsen-Man,
Vejle Kommune
E-mail: marin@vejle.dk
Vicedirektør Peter Mandrup Jensen
Nordsjællands Hospital
E-mail: peter.mandrup.jensen@regionh.dk
Adm. direktør Jens-Otto Skovgard Jeppesen
Specialhospitalet FILADELFIA
Tlf.: 24 94 56 12 • E-mail: jesje@filadelfia.dk
Hospitalsdirektør Per Christiansen
Rigshospitalet og Glostrup Hospital
E-mail: per.christiansen@regionh.dk
Konsulent Lene Pedersen
PAR3
Tlf. 23 48 94 60 • E-mail:lene@par3.dk
Redaktion
Cheflæge Hans Peder Graversen, formand
Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland
Tlf.: 24 27 61 17 • E-mail: hangra@rm.dk
Journalist/redaktionssekretær Beth Werner
E-mail: freefyn@mail.tele.dk
Abonnement: Abonnement på TFDS oprettes på
www.dssnet.dk.
Pris: kr. 500,00 incl. moms for 8 årlige onlineudgaver.
Annoncer: Dansk Mediaforsyning ApS
Elkjærvej 19, stuen, 8230 Åbyhøj
Tlf. 70 22 40 88 • E-mail: oe@dmfnet.dk
Layout og produktion: ProGrafisk ApS • Tlf. 63 38 39 40
Forsidefoto:
Patientansvarlig læge skal fremover sikre patienter mere sammenhængende og trygge forløb. Læs mere om lanceringen i
artiklen ”Fra kontaktperson til patientansvarlig læge”
Foto: Bjarke Ørsted
Sundhedsvæsenet lige nu
Fra kontaktperson til patientansvarlig læge / 4
Af Mette Foged, Line Holm Jensen og Marie Fuglsang
Brug af patientrapporterede oplysninger i psykiatrien / 15
Af Solvejg Kristensen, Maria Adele Bonde, Lone Baandrup, Poul Videbech, Jens Winther
Jensen, Anette Sloth og Jan Mainz
Nye tider i sundhedsvæsenet / 26
Af Ulrik Gerdes, Sanne Weirgang Schou og Lars Holger Ehlers
Boganmeldelse: Forstå dog, hvad jeg mener / 38
Af Marianne Uldall Jepsen
Kortlægning af kontinuitet i patienters
lægemiddelbehandling i sektorovergange / 41
Af Pernille Dam, Trine Graabæk, Trine Riaunet Hopp,
Charlotte Rossing og Linda Aagaard Thomsen

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm