eTFDS 4-2017 net - Side 23sen endnu sparsom, i PRO-Psykiatri
er der identificeret både etiske,
praktiske, og faglige udokumenterede spørgsmål til brugen af PROM.
Men uanset dette tilføjer introduktion af PROM i DNS og DDD såvel
forskningen som kvalitetsudviklingen og det kliniske arbejde patientens perspektiv (6).
Ift. den enkelte patient har brugen af PROM sin helt klare styrke i
at støtte patienten i at tale om emner som social funktionsevne, egenomsorg, trivsel, livskvalitet, samt
ønsker og håb; disse emner står tra-
forberede mig selv på behandlings-
hændigt udpege de underliggende
ditionelt svagere i dialogen mellem
samtalen«.
årsager hertil. Dette skal fortsat ske
patient og behandler end symptomer og sygdomsbyrde (9).
Patienterne skal således opleve,
Samlet set er afrapportering om
den patientoplevede kvalitet og ef-
søgelse.
fekt af behandlingen vigtig viden,
at de mødes med respekt og tro på
som skal indgå som et parameter til
at de selv har et potentiale for for-
udviklingen af psykiatrien.
Upåagtet om PROM bruges i den

bedring og selv kan være med til at
ved den kliniske samtale og under-
Note
tage ansvar for deres behandlings-
daglige klinik som dialogstøtte, til
forløb. Et vigtigt mål i selve behand-
behandlingsstøtte, visitationsstøtte,
LUP-data, data fra Den Lands-
lingsforløbet er derfor at støtte pa-
værdibaseret styring eller til udvik-
dækkende Undersøgelse af Pa-
tienterne i en større forståelse for
ling af behandlingskvaliteten vil det
tientoplevelser; DPSD-data, data
deres sygdom så de selv tager aktiv
altid være væsentligt at holde sig
fra Dansk PatientsikkerhedsDa-
del i behandlingsforløbet. Et PPB
for øje, at PROM-data fungerer som
tabse; RKKP-data, data fra Regi-
medlem sagde således i den første
»tin openers rather than dials« (19),
onernes Kliniske Kvalitetsudvik-
workshop: »Jeg ser brugen af PROM
de kan altså signalere, at der er et
lingssprogram.
som en kærkommen mulighed for at
problem, men de kan ikke egenS U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
23

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm