eTFDS 4-2017 net - Side 24
Referencer
(1)Ministry of Health. Nationalt Kvalitetsprogram for Sundhedsområdet 2015-2018. April 2015 Avaliable from http://www.
sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2015/April/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2015/Nationalt-kvalitetsprogram-for-sundhedsomraadet/Nationalt%20kvalitetsprogram%20for%20sundhedsomr%C3%A5det%20-%20april%20
2015.ashx [Accessed 29.04.2015]. 2015.
(2) Wahlbeck K, Westman J, Nordentoft M, Gissler M, Laursen TM. Outcomes of Nordic mental health systems: life expectancy of patients with mental disorders. Br J Psychiatry 2011 Dec;199(6):453-8.
(3) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser – udvikling i diagnoser og behandling. Bilagsrapport 2. Avaliable from http://www.bedrepsykiatri.dk/media/11249/bilag2.pdf [Accessed 22.05.2015].
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2013;Arbejdsgruppe 2 under regeringens udvalg om psykiatri:p. 2-256.
(4) Munch-Petersen M, Storm F, Kagenow SN, Hoerder M. PROGRAM PRO. Anvendelse af PRO-data i kvalitetsudviklingen af
det danske sundhedsvæsen – anbefalinger og vidensgrundlag Avaliable from https://danskepatienter.dk/files/media/
Publikationer/vibis/undersoegelser/program_pro-rapport.pdf [Last accessed 21.02.2017]. Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) og TrygFonden, København 2016;2-63.
(5) Dorflinger LH, Knudsen JL. [An introduction to patient reported outcome measures in quality assessment]. Ugeskr Laeger 2015 May 4;177(19).
(6) Black N, Burke L, Forrest CB, Sieberer UH, Ahmed S, Valderas JM, et al. Patient-reported outcomes: pathways to better
health, better services, and better societies. Qual Life Res 2016 May;25(5):1103-12.
(7) Porter I, Goncalves-Bradley D, Ricci-Cabello I, Gibbons C, Gangannagaripalli J, Fitzpatrick R, et al. Framework and
guidance for implementing patient-reported outcomes in clinical practice: evidence, challenges and opportunities. J
Comp Eff Res 2016 Aug;5(5):507-19.
(8) www.rkkp.dk Om RKKP. Avaliable from http://www.rkkp.dk/om-rkkp/ [Last accessed 22.02.2017]. Danish Clinical Registries, Aarhus, DK 2015.
(9) Greenhalgh J, Dalkin S, Gooding K, Gibbons E, Wright J, Meads D, et al. Functionality and feedback: a realist synthesis of
the collation, interpretation and utilisation of patient-reported outcome measures data to improve patient care. Avaliable at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK409450/ [Last accessed 23.02.2017]. NIHR Journals Library 2017
Jan;(Health Services and Delivery Research,No.5.2).
(10)Forde I, Slawomirski L. Collecting Patient-Reported Indicators of Health System Performance. Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD). Paris: OECD Publishing, Paris; 2016 Oct 24. Report No.: DELSA/HEA(2016)21.
24
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm