eTFDS 4-2017 net - Side 24
Referencer
(1)Ministry of Health. Nationalt Kvalitetsprogram for Sundhedsområdet 2015-2018. April 2015 Avaliable from http://www.
sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2015/April/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2015/Nationalt-kvalitetsprogram-for-sundhedsomraadet/Nationalt%20kvalitetsprogram%20for%20sundhedsomr%C3%A5det%20-%20april%20
2015.ashx [Accessed 29.04.2015]. 2015.
(2) Wahlbeck K, Westman J, Nordentoft M, Gissler M, Laursen TM. Outcomes of Nordic mental health systems: life expectancy of patients with mental disorders. Br J Psychiatry 2011 Dec;199(6):453-8.
(3) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser – udvikling i diagnoser og behandling. Bilagsrapport 2. Avaliable from http://www.bedrepsykiatri.dk/media/11249/bilag2.pdf [Accessed 22.05.2015].
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2013;Arbejdsgruppe 2 under regeringens udvalg om psykiatri:p. 2-256.
(4) Munch-Petersen M, Storm F, Kagenow SN, Hoerder M. PROGRAM PRO. Anvendelse af PRO-data i kvalitetsudviklingen af
det danske sundhedsvæsen – anbefalinger og vidensgrundlag Avaliable from https://danskepatienter.dk/files/media/
Publikationer/vibis/undersoegelser/program_pro-rapport.pdf [Last accessed 21.02.2017]. Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) og TrygFonden, København 2016;2-63.
(5) Dorflinger LH, Knudsen JL. [An introduction to patient reported outcome measures in quality assessment]. Ugeskr Laeger 2015 May 4;177(19).
(6) Black N, Burke L, Forrest CB, Sieberer UH, Ahmed S, Valderas JM, et al. Patient-reported outcomes: pathways to better
health, better services, and better societies. Qual Life Res 2016 May;25(5):1103-12.
(7) Porter I, Goncalves-Bradley D, Ricci-Cabello I, Gibbons C, Gangannagaripalli J, Fitzpatrick R, et al. Framework and
guidance for implementing patient-reported outcomes in clinical practice: evidence, challenges and opportunities. J
Comp Eff Res 2016 Aug;5(5):507-19.
(8) www.rkkp.dk Om RKKP. Avaliable from http://www.rkkp.dk/om-rkkp/ [Last accessed 22.02.2017]. Danish Clinical Registries, Aarhus, DK 2015.
(9) Greenhalgh J, Dalkin S, Gooding K, Gibbons E, Wright J, Meads D, et al. Functionality and feedback: a realist synthesis of
the collation, interpretation and utilisation of patient-reported outcome measures data to improve patient care. Avaliable at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK409450/ [Last accessed 23.02.2017]. NIHR Journals Library 2017
Jan;(Health Services and Delivery Research,No.5.2).
(10)Forde I, Slawomirski L. Collecting Patient-Reported Indicators of Health System Performance. Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD). Paris: OECD Publishing, Paris; 2016 Oct 24. Report No.: DELSA/HEA(2016)21.
24
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Fuld skærm
Afslut fuld skærm
Luk
Luk
Paperturn
Emailen er nu afsendt.
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Paperturn Sender. Vent venligst...
Paperturn
Luk