eTFDS 4-2017 net - Side 29
tværgående programmer der vedrø-
Om forfatterne
rer brugerinddragelse og økonomiske forhold, fx værdibaseret styring.
Om anvendelse af teori i
kvalitetsforbedringsarbejde
Davidoff, Dixon-Woods, Leviton og
Michie publicerede i 2015 en artikel
i BMJ Quality & Safety med titlen
»Demystifying theory and its use in
improvement« [13], som vi vil anbefale alle der beskæftiger sig med
kvalitetsforbedringsarbejde i sundhedsvæsenet at læse.
Der står måske ikke så meget
nyt i artiklen, som ikke er kendt i
forvejen [3, 14, 15], men det er efter vores opfattelse lykkedes forfatterne at få trukket nogle centrale
ting frem, og især at:
• Brugen af teori gennemsyrer alt
kvalitetsforbedringsarbejde.
Folk er blot ikke altid klar over
at de bruger teori, og gør sig derfor heller ikke umage med at få
teorierne gjort eksplicitte. Det
gælder især deres programteorier
(logiske modeller), dvs. deres
forestillinger om hvorfor og hvordan de forventer at et program vil
virke.
Ulrik Gerdes
Uddannet læge fra Aarhus Universitet, speciallæge i
klinisk biokemi og dr.med. Han har arbejdet på
laboratorier i sygehusvæsenet i mange år, men har
siden 2011 været ansat på Center for Kvalitet i
Region Syddanmark, hvor han er overlæge og bl.a.
beskæftiger sig med patientsikkerhed og forskning.
ulrik.gerdes@dadlnet.dk
Sanne Weiergang Schou
Uddannet sygeplejerske og cand.scient.san fra
Københavns Universitet. Hun har arbejdet som
sygeplejerske på Rigshospitalets Nefrologiske Afdeling fra 2008-2013. Efterfølgende var hun forskningsassistent for professor i evaluering Peter Dahler-Larsen. Aktuelt er hun ansat på Center for Kvalitet i Region Syddanmark, hvor hun arbejder med
procesevaluering.
Lars Holger Ehlers
Uddannet cand.oecon og ph.d. i sundhedsøkonomi
fra Aarhus Universitet. Han er ansat som professor
i sundhedsøkonomi ved Aalborg Universitet siden
2009. Til daglig leder af Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) ved Aalborg Universitet.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
29

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm