eTFDS 4-2017 net - Side 3Stort behov for en sundhedsdata strategi
– der sikrer anvendelse, sikring og opbevaring
Af Jens Winther Jensen
Direktør Regionernes
Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
Vi står igen med et relevant og
spændende eksemplar af Tidsskrift
for Dansk Sunhedsvæsen som giver
os vigtig indsigt i centrale udviklingsperspektiver i sundhedsvæsenet herunder Patient Rapported Outcomes Measures (PROM) og Patient
Ansvarlig Læge (PAL). Herudover er
der fokus på et af sundhedsvæsenets største patientsikkerhedsproblemer nemlig medicin i sektor
overgangen og endelig anbefalinger
til evalueringer af indsatser i sundhedsvæsenet.
Fælles for alle artikler er at de på
den ene eller anden måde enten anvender eller giver anbefalinger til
hvordan sundhedsvæsenet skal anvende data. Sundhedsdata får i disse
år markant større betydning og visionerne for anvendelsen af sundhedsdata til at forbedre behandlingen i
sundhedsvæsenet er store.
Ofte inddeles sundhedsdata efter
anvendelse og fokus f.eks. som
sundhedsdata til drift eller forskning
og med fokus på individ eller grupper. Det afspejler sig f.eks. forskellige reguleringer af sundhedsdatas
anvendelse til forskning, kvalitetsudvikling og drift, men også i forståelsen af sundhedsdata som f.eks.
PROMs.
Men denne inddeling bliver i tiltagende grad udfordret og spænder
ben for bedre udnyttelse af sundhedsdata. Der har i en årrække været et nødvendigt fokus på hvordan
vi beskytte danskerne imod misbrug
af deres sundhedsdata, og kvalitetssikring af administrationen af sundhedsdata. Nu er der behov for også
at få fokus på mulighederne for at
anvende sundhedsdata til at for-
bedre behandlingen i sundhedsvæsenet.
I et lærende sundhedsvæsen
(John Ovretveit Eugene Nelson Brent
James, (2016), »Building a learning
health system using clinical registers: a non-technical introduction«,
Journal of Health Organization and
Management, Vol. 30 Iss 7 pp. 1105
– 1118) visker sundhedsdata grænserne mellem drift og forskning og
individ og gruppe ud. Data opsamlet som en del af behandlingen har
en rolle i forskningen og kvalitetsudvikling. Data opsamlet som led i
forskning og kvalitetsudvikling anvendes i prognostisk øjemed i personlig medicin osv. Det lærende
sundhedsvæsen er i stand til at opsamle borgernes personlige sundhedsdata fra smart phones og lign.
og bruge dem i behandling og udvikling.
Vi har brug for en sundhedsdata
strategi, der bl.a. beskriver hvordan
sundhedsdata skal anvendes, sikres
og opbevares.
S Y N S P U N K T · TFDS 4–2017
3

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm