eTFDS 4-2017 net - Side 30må korrigeres ud fra erfaringerne
i sundhedsvæsenet. Resultaterne af
kvalitetsforbedringsarbejde er et
på rejsen i det landskab man har
mødet blev publiceret i Health Ser-
effektivt værktøj til skabelse af en
bevæget sig ud i …«.
vices and Delivery Research i maj
• En eksplicit programteori for et
• Et godt beskrevet og velstrukture-
2016 [4] [se også et link til hele pub-
ramme for alle involverede, dvs. et
ret teoretisk fundament for et gi-
likationen nedenfor], og dækker otte
fælles sprog, eller svarende til at
vet kvalitetsforbedringsprogram
områder. Vi vil især fremhæve et es-
have »Et landkort og en tilpas de-
åbner dørene for generaliserbare
say af Simon Turner et al.: Major sy-
taljeret rejseplan«.
videnskabelige indsigter i hvorfor
stem change: a management and or-
og hvordan, og for hvem og hvor-
ganisational research perspective
når et program vil fungere [16].
(side 85-104). Forfatterne gennem-
fælles reference- og begrebs-
• Eksplicitte teorier gør det meget
lettere at slutevaluere et givet program, selv de mere komplekse af
slagsen: Det er fx betydeligt lettere at evaluere et program, hvor
målet er »At flytte fra A til B i løbet
af de næste C måneder«
end at evaluere et program, hvor
planen fx blot er »At flytte sig på
sigt …«.
• Eksplicitte programteorier er også
går 5 temaer:
Metoder til evaluering af
komplekse programmer
Der findes en omfangsrig litteratur
om evaluering af projekter i al almindelighed, herunder flere nye og
større publikationer af både danske
forfattere [5, 15, 17] og fra udlandet
[18, 19].
forudsætninger for bestemte evalueringsteoretiske tilgange, fx løbende, formative evalueringer,
som kan supplere landkortet og
rejseplanen med en GPS: »Befinder
vi os aktuelt det rigtige sted i landskabet i forhold til rejseplanen?«.
De er også forholdsvist lette at justere, hvilket næsten altid er nødvendigt i forbindelse med især
komplekse programmer, dvs. »At
landkortet (og rejseplanen) løbende
30
1. Typer af forandringer og kompleksitet
2. Definition og måling af effektivitet
3. R
oller for og anvendelse af teori i
evaluering af store systemforandringer
4. Bidrag af forskellige metoder til
evaluering
Udfordringer, løsninger
og fremtiden
The Medicial Research Council (MRC),
National Institute for Health Research (NIHR) og The Health Foun­
dation afholdt i samarbejde med
Universities UK et større møde 2015.
Formålet var at få samling på udfordringer, løsninger og fremtidige retninger for evalueringer af især komplekse innovationer og programmer
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
5. A
nvendelse af viden fra evalueringer til understøttelse af politik og
praksis
Det sidste vedrører bl.a. den ofte
vanskelige opgave det kan være at
få resultaterne af en dybdegående,
forskningsbaseret evaluering udtrykt i en handlingsanvisende form,
der kan kommunikeres tilpas meningsfuldt og tydeligt til en bred

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm