eTFDS 4-2017 net - Side 32forløb [2, 3] og som giver mulighed
tøj i forbindelse med implementerin-
for forstå og følgeligt lære af hvad
gen af Nationalt Kvalitetsprogram,
der foregik, hvad enten programmet
og der er fx skabt et e-læringspro-
som helhed var en succes eller ej.
gram til formålet.
Procesevaluering er tæt knyttet
Anvendelsen af PDSA-cirkler er
til implementeringsvidenskab i en
desværre ikke altid ledsaget af en
vigtig forstand: De resultater der
dybere forståelse af metodens
kan opsamles i en løbende evalue-
grundlæggende videnskabelige prin-
ring af et konkret projekt, kan være
cipper [24, 25], hvilket ikke er pro-
særdeles informative på et videnska-
duktivt i et kvalitetsforbedringsmiljø
beligt niveau [22, 23].
[26, 27]. Man kan især fokusere på
problemer med to af de fire elemen-
Om brugen af PDSA-cirkler
Det amerikanske Institute for Healthcare Improvement (IHI) har haft et
mangeårigt samarbejde med Dansk
Selskab for Patientsikkerhed, som
har affødt en række projekter [se linket til selskabets website nedenfor].
IHI har i tidens løb udviklet en alsidig portefølje af værktøjer til kvalitetsforbedringsarbejde i et sundhedsvæsen, men deres Model for Improvement [dansk: Forbedringsmodellen; se et link nedenfor] er en bærende konstruktion i meget arbejde,
og i hvilken de såkaldte Plan-DoStudy-Act (PDSA) cirkler er hjørnestene.
Forbedringsmodellen bliver aktuelt promoveret som et vigtigt værk32
ter, nemlig P og S:
• P for en Plan, eller Programteori:
Hvis ikke udgangspunktet, målet,
landkortet, fartøjerne, værktøjerne
m.m. for en rejse med et kvalitetsforbedringsprogram er godt på
plads fra starten, ender udflugten
med en PDSA-cirkel hurtigt i en
sump.
• S, som måske burde erstattes med
et E for Evaluering, fordi det præcist er dét denne vigtige fase i ethvert forbedringsarbejde handler
om. Og især formativ evaluering,
hvor man samler op på resultaterne af Do, inden man går videre
til Act, dvs. arbejdet med at forberede en Plan til den næste, efterfølgende PDSA-cirkel i forløbet.
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm