eTFDS 4-2017 net - Side 33Det gøres ikke altid ordentligt
[26].
Forbedringsmodellen (og PDSA-cirklen) blev primært udviklet til kvalitetsforbedringsarbejde i industrielle
produktionsvirksomheder. Anvendelsen i forbindelse med Nationalt
Kvalitetsprogram bør ses i dette perspektiv, og man bør især have for
øje at forbedringsmodellen ikke kan
anvendes i udviklingen af kvalitetsprogrammet som helhed
Mellemlederes vigtige rolle
Det er vigtigt at høre alle interessenter i et evalueringsarbejde [6], men
der kan være gode grunde til at
høre særligt godt efter hvad mellemlederne (fx center- eller afdelingsledelser) i sundhedsvæsenet mener
om iværksatte kvalitetsforbedringsprogrammer.
Der findes en del studier af udfordringerne med at få involveret
det kliniske frontpersonale i kvalitetsforbedringsarbejder [20, 28],
mens der angiveligt ikke findes
mange med fokus på mellemlederes
engagement og betydning [21]. Det
er paradoksalt, fordi mellemledere
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
33

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Fuld skærm
Afslut fuld skærm
Luk
Luk
Paperturn
Emailen er nu afsendt.
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Paperturn Sender. Vent venligst...
Paperturn
Luk