eTFDS 4-2017 net - Side 33Det gøres ikke altid ordentligt
[26].
Forbedringsmodellen (og PDSA-cirklen) blev primært udviklet til kvalitetsforbedringsarbejde i industrielle
produktionsvirksomheder. Anvendelsen i forbindelse med Nationalt
Kvalitetsprogram bør ses i dette perspektiv, og man bør især have for
øje at forbedringsmodellen ikke kan
anvendes i udviklingen af kvalitetsprogrammet som helhed
Mellemlederes vigtige rolle
Det er vigtigt at høre alle interessenter i et evalueringsarbejde [6], men
der kan være gode grunde til at
høre særligt godt efter hvad mellemlederne (fx center- eller afdelingsledelser) i sundhedsvæsenet mener
om iværksatte kvalitetsforbedringsprogrammer.
Der findes en del studier af udfordringerne med at få involveret
det kliniske frontpersonale i kvalitetsforbedringsarbejder [20, 28],
mens der angiveligt ikke findes
mange med fokus på mellemlederes
engagement og betydning [21]. Det
er paradoksalt, fordi mellemledere
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
33

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm