eTFDS 4-2017 net - Side 38Charlotte Strøm
BOGANMELDELSE
Charlotte Strøm:
Forstå dog,
hvad jeg
mener
Forstå dog,
hvad jeg mener
Guide til kommunikation
og mediehåndtering for læger og forskere
Guide til kommunikatio
n og
mediehåndtering for
læger og forskere
(Fjerritslev Tryk 2017)
Af Marianne Uldall Jepsen,
dellerne for journalistik er i krise, og
forlige sig med, er Charlotte Strøms
Cand.comm.
færre journalisthænder skal levere
erfaring, og den kan jeg godt nikke
Pressechef, Rigshospitalet
mere indhold.
genkendende til.
Det er dét univers, man som for-
Charlotte Strøm er uddannet
I disse år er mediebilledet i opbrud –
sker eller læge vover sig ud i når
både som læge og journalist og
også i Danmark. Der er kommet flere
man »går i medierne«. Og hvilke
trækker på en lang erfaring som un-
medier til, mange kanaler kører døg-
regler og rammer gælder så her? Ja,
derviser, kommunikatør, journalist
net rundt og er tilgængelige på plat-
de er i hvert fald helt anderledes
og rådgiver i eget firma – med et so-
forme, vi altid har lige ved hånden.
end den velkendte evidensbaserede
lidt fokus i krydsfeltet mellem syg-
De unge fravælger at få en trykt avis
eller videnskabelige tilgang. Derfor
dom, sundhed, medicin og forsk-
gennem dørsprækken og at se tv-
bryder mange læger og forskere sig
ning. Det giver et godt afsæt for at
programmer i den rækkefølge, de
slet ikke om at tale med journalister,
skrive en guidebog om medier, hen-
bliver sendt – mens det stadig er
fordi de frygter, at deres historie
vendt til læger og forskere.
mange ældres valg. Forretningsmo-
stikker af i retninger, de ikke kan
38
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
I bogens første del får vi en oply-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm