eTFDS 4-2017 net - Side 4Fra kontaktperson
til patientansvarlig læge
– hvad kan vi lære af erfaringerne?
Af Mette Foged, Line Holm Jensen
ret på nogle af de samme principper
skal udgøre en forskel for patienter-
og Marie Fuglsang
som patientansvarlig læge, give en
nes oplevelser, og at størstedelen af
række anbefalinger, som kan være
patienterne skal opleve, at én læge
For mange patienter har kon-
af relevans for den fremtidige imple-
tager ansvar for deres behandlings-
taktpersonordningen ikke ind-
mentering af patientansvarlig læge.
forløb (Sundheds- og Ældreministe-
friet de behov for sammen-
Sammenhængende og trygge pa-
riet et al. 2016 A & B). Implemente-
hæng, kontinuitet og tryghed i
tientforløb er til stadighed et pejle-
ringen af patientansvarlig læge skal
et forløb, som de har haft. Ved
mærke for kvalitet i sundhedsvæse-
påbegyndtes i 2017 for kræftpatien-
lanceringen af patientansvarlig
net (Danske Regioner 2015). Offent-
ter og senest i 2018 for øvrige pa-
læge har initiativtagerne givet
liggørelsen af »Hvidbog for den pa-
tientgrupper, hvor det er fagligt re-
udtryk for, at de nu ønsker en
tientansvarlige læge« den 6. april
levant.
reel forandring, der kan mær-
2017, hvor en række organisationer
kes for de patienter, som har
er gået sammen om at skabe ram-
skulle erstatte og bygge videre på
behov for at én tager ansvar
merne for ordningen, satte yderli-
de mål, som der i sin tid blev sat for
for deres forløb.
gere fokus på patienternes oplevelse
kontaktpersonordningen, og der er i
af sammenhæng, koordination og
starten af 2017 fremsat et ændrings-
I det følgende vil vi med afsæt i er-
tryghed i deres møde med de dan-
forslag til sundhedsloven, der vil be-
faringer med kontaktpersonordnin-
ske sygehuse (Danske regioner
tyde, at kontaktpersonordningen af-
gen og interview med læger, som i
2017).
vikles (Folketinget 2017).
en årrække har haft ordninger base4
Forventningen er, at ordningen
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Patientansvarlig læge står til at
Siden indførelsen af kontaktper-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Fuld skærm
Afslut fuld skærm
Luk
Luk
Paperturn
Emailen er nu afsendt.
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Paperturn Sender. Vent venligst...
Paperturn
Luk