eTFDS 4-2017 net - Side 40DSS ÅRSMØDE 2017
Årsmødet 2017 foregår i Svendborg, og vi byder
på et meget spændende program med gode
indlægsholdere. Temaet for dette årsmøde er:
Fokus på ansvar
– ledelse af patientforløb
Faglige indlæg • Generalforsamling
Networking • Festmiddag
Fokus på ansvar
– ledelse af patien
tforløb
Ledelse af patientf
orløb på tværs
– hvis ansvar, hvil
ke muligheder og
strategier?
ÅRSMØDE
Ledelse af patientforløb på tværs
Kirurgi
– hvis ansvar, hvilke muligheder og strategier?
Opfølgning
Ledelsesansvar, ansvar for patientforløb – og samtidig ansvar
for behandling, pleje og rehabilitering: Hvordan sikrer vi, at alle
parter i sundhedsvæsenet samarbejder om patientens samlede
forløb? Og hvordan sikrer vi, at forløbet for den enkelte patient
håndteres, så oplevelsen er et kvalificeret og godt tilrettelagt for-
Pårørende
løb, hvor f.eks. rehabilitering sikrer effekt af behandlingen,
så patienten ikke genindlægges?
Årsmødet 2017 fokuserer på ledelse af patientforløb samt strategier til et sundhedsvæsen, hvor vi udvikler nye løsninger og får
Onsdag den 7. juni
2017 til fredag den
9. juni 2017
på Best Western Hote
l Svendborg,
Centrumpladsen 1,
5700 Svendborg
anvendt mulighederne for rammeaftaler for samarbejde, herunder
eksempelvis med den patientansvarlige læge.
Ved årsmødet er der mulighed for at lade sig inspirere ved faglige
Onsdag den 7. juni 2017 til
stande – en bred vifte af forskellige firmaer deltager og præsente-
fredag den 9. juni 2017
rer løsninger, produkter m.v.
Vi glæder os til at se dig i Svendborg til nogle faglige dage, hvor
der samtidig er mulighed for at netværke samt besøge faglige
stande – og ikke mindst lade sig inspirere af faglige indlæg.
på Best Western Hotel Svendborg
Klik her for
yderligere information

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm