eTFDS 4-2017 net - Side 46bejdsfunktion kan skyldes, at den
ikke gennemføres ensartet, eller at
den er påvirket af, at en tidligere arbejdsfunktion ikke er gennemført
korrekt.
I denne pilotundersøgelse blev
udskrivelsessituationen observeret,
og størstedelen af den reelle variation, der er blevet afdækket, stammer således herfra samt fra data
indsamlet på workshop med ekspertgruppen.
Data viste stor reel variation i de
medicinrelaterede arbejdsfunktioFiguren viser, at de processer,
Arbejdsfunktionerne såvel som
der vedrører kontinuiteten i patien-
de involverede aktører er indbyrdes
onen. Det drejede sig om arbejds-
ters lægemiddelbehandling i sektor-
afhængige af hinanden i forhold til
funktioner, der var relateret til viden
overgangen er komplekse:
at sikre kontinuiteten i patientens
og tilgængelighed, dvs. de define-
lægemiddelbehandling.
rede forudsætninger for, at patien-
Der er mange arbejdsfunktioner,
ten kan gennemføre sin lægemid-
der tilsammen skal sikre kontinuiteten i patienters lægemiddelbehandling.
Der er mange aktører involveret i
processen. Udover patienten og
eventuelle pårørende drejer det sig
om: sygehuslæge, sygehussygeplejerske, øvrigt plejepersonale på sygehus, hjemmesygeplejerske, øvrigt
plejepersonale i hjemmeplejen, den
praktiserende læge, vagtlæge og
apotekspersonale.
46
ner, der foregik i udskrivelsessituati-
Variation i arbejdsfunktioner
Fokuspunkt i analysen: Variation i
arbejdsfunktioner, der omhandler
lægemidler kan være potentiel eller
reel. At en variation er potentiel, vil
sige, at man har en forventning om,
at en arbejdsfunktion ikke gennemføres ensartet fra gang til gang, eller at resultatet af arbejdsfunktionen er forskelligt. En reel variation
er beskrevet i data. Variation i en ar-
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
delbehandling.
Eksempler på arbejdsfunktioner
med stor reel variation:
• Udskrivelsessamtale
–S
tore variationer i varighed og
den information, der gives om
medicin (information om medicin fyldte meget lidt, og i ét tilfælde var udskrivelsessamtalen
overstået på to minutter).

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm