eTFDS 4-2017 net - Side 47•Udlevering af medicinliste til
patienten
ger i den ordinerede styrke.
– Variation i, om der er en tilgæn-
teten i patienters lægemiddelbehandling, men som ikke er skrevet
gelig tilladelse til at udlevere en
ned eller en planlagt del af deres
sten udskrives. I ét tilfælde var
såkaldt tilladelsesvare (et læge-
arbejde.
den udskrevet for tidligt og var
middel, der fx pga. høj pris kræ-
derfor ikke opdateret, da den
ver en særlig tilladelse at udle-
Der blev ikke indsamlet systematisk
skulle udleveres til patienten.
vere).
data vedrørende kontrollerende
– Variation i, hvornår medicinli-
•Udlevering af medicin til patienter
– Variation i, om patienten er be-
funktioner, men dataanalysen afdæk-
kendt med, hvordan et lægemid-
kede en række uformelle kontrolle-
om/til hvor mange dage patien-
del skal tages, når der på recep-
rende funktioner i work-as-done,
terne gives medicin med hjem.
ten står »efter skema«.
især i den primære sundhedssektor.
– Der blev observeret variation i,
•Stillingtagen til behandling efter
udskrivelse
– Variation i, om doseringen fremgår af recepten.
tienten, som patienten fik leveret fra apoteket.
•Hjemmepleje opdaterer medicinliste ud fra FMK
– Uoverensstemmelse mellem den
medicinliste, patienten har med
fra sygehuset, og medicinlisten i
FMK.
– Manglende forklaring på uoverensstemmelse mellem tidligere
lægemiddelbehandling og FMK.
•Apoteket udleverer lægemidler
– Variation i, om recepten er tilgængelig på receptserveren.
– I et tilfælde havde apoteket ikke
det korrekte lægemiddel på la-
mærsektoren beskriver, at de bruger en del tid på ikke-planlagte tele-
– I ét tilfælde udskrev lægen recepter på uaktuel medicin til pa-
De sundhedsprofessionelle i pri-
Tilpasninger i
arbejdsfunktioner
For at dæmpe variationen i arbejdsfunktioner kan de sundhedsprofessionelle fx bruge retningslinjer eller
tjeklister – såkaldte kontrollerende
funktioner. Der findes to former –
formelle og uformelle, hvoraf der i
analysen er fokus på sidstnævnte:
• Formelle kontrollerende funktioner, er arbejdsfunktioner, der er
nedskrevet og beskrevet.
• Uformelle kontrollerende funktioner er arbejdsfunktioner, som de
sundhedsprofessionelle foretager
for at dæmpe variationen og dermed øge sikkerheden ift. kontinui-
fonopringninger (typisk til en læge)
for at sikre kontinuiteten i patientens lægemiddelbehandling.
Eksempler på afdækkede uformelle
kontrollerende funktioner:
•V
ed tvivl vedrørende patientens
behandling ringer hjemmepleje,
apotek eller praktiserende læge til
sygehuset eller vagtlægen for at
få en opklaring.
•H
jemmepleje ringer til sygehuset
for at få patienten markeret udskrevet i FMK.
•H
jemmepleje ringer til almen
praksis eller vagtlæge, hvis der er
uklarhed om en ordination.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
47

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Fuld skærm
Afslut fuld skærm
Luk
Luk
Paperturn
Emailen er nu afsendt.
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Paperturn Sender. Vent venligst...
Paperturn
Luk