eTFDS 4-2017 net - Side 47•Udlevering af medicinliste til
patienten
ger i den ordinerede styrke.
– Variation i, om der er en tilgæn-
teten i patienters lægemiddelbehandling, men som ikke er skrevet
gelig tilladelse til at udlevere en
ned eller en planlagt del af deres
sten udskrives. I ét tilfælde var
såkaldt tilladelsesvare (et læge-
arbejde.
den udskrevet for tidligt og var
middel, der fx pga. høj pris kræ-
derfor ikke opdateret, da den
ver en særlig tilladelse at udle-
Der blev ikke indsamlet systematisk
skulle udleveres til patienten.
vere).
data vedrørende kontrollerende
– Variation i, hvornår medicinli-
•Udlevering af medicin til patienter
– Variation i, om patienten er be-
funktioner, men dataanalysen afdæk-
kendt med, hvordan et lægemid-
kede en række uformelle kontrolle-
om/til hvor mange dage patien-
del skal tages, når der på recep-
rende funktioner i work-as-done,
terne gives medicin med hjem.
ten står »efter skema«.
især i den primære sundhedssektor.
– Der blev observeret variation i,
•Stillingtagen til behandling efter
udskrivelse
– Variation i, om doseringen fremgår af recepten.
tienten, som patienten fik leveret fra apoteket.
•Hjemmepleje opdaterer medicinliste ud fra FMK
– Uoverensstemmelse mellem den
medicinliste, patienten har med
fra sygehuset, og medicinlisten i
FMK.
– Manglende forklaring på uoverensstemmelse mellem tidligere
lægemiddelbehandling og FMK.
•Apoteket udleverer lægemidler
– Variation i, om recepten er tilgængelig på receptserveren.
– I et tilfælde havde apoteket ikke
det korrekte lægemiddel på la-
mærsektoren beskriver, at de bruger en del tid på ikke-planlagte tele-
– I ét tilfælde udskrev lægen recepter på uaktuel medicin til pa-
De sundhedsprofessionelle i pri-
Tilpasninger i
arbejdsfunktioner
For at dæmpe variationen i arbejdsfunktioner kan de sundhedsprofessionelle fx bruge retningslinjer eller
tjeklister – såkaldte kontrollerende
funktioner. Der findes to former –
formelle og uformelle, hvoraf der i
analysen er fokus på sidstnævnte:
• Formelle kontrollerende funktioner, er arbejdsfunktioner, der er
nedskrevet og beskrevet.
• Uformelle kontrollerende funktioner er arbejdsfunktioner, som de
sundhedsprofessionelle foretager
for at dæmpe variationen og dermed øge sikkerheden ift. kontinui-
fonopringninger (typisk til en læge)
for at sikre kontinuiteten i patientens lægemiddelbehandling.
Eksempler på afdækkede uformelle
kontrollerende funktioner:
•V
ed tvivl vedrørende patientens
behandling ringer hjemmepleje,
apotek eller praktiserende læge til
sygehuset eller vagtlægen for at
få en opklaring.
•H
jemmepleje ringer til sygehuset
for at få patienten markeret udskrevet i FMK.
•H
jemmepleje ringer til almen
praksis eller vagtlæge, hvis der er
uklarhed om en ordination.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
47

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm