eTFDS 4-2017 net - Side 49patient/pårørende dispenserer me-
at der ikke har været tilstrækkelig
gemiddelbehandling over sektor-
dicin.
information til stede på udførelses-
overgange, fra beslutning om ud-
tidspunktet til at arbejdsfunktionen
skrivelse er taget, til patienten har
har kunnet gennemføres.
påbegyndt sin lægemiddelbehand-
Den uformelle kontrollerende
funktion »hjemmepleje kontakter
ling i eget hjem.
læge/sygehus« har også flere end
fire forbindelser til andre arbejdsfunktioner, idet nogle arbejdsfunktioner bliver gentaget som følge af,
Konklusioner
Der er afdækket et komplekst billede af kontinuiteten i patienters læ-
Der er mange aktører og arbejdsfunktioner involveret i at sikre kontinuiteten i patienters lægemiddelbehandling, og der er stor indbyrdes afhængighed mellem de ar-
Figur 3: Eksempel på et knudepunkt – Læge opdaterer medicinliste i Cosmic/FMK
bejdsfunktioner, der vedrører kontinuiteten i patienters lægemiddelbehandling i sektorovergangen.
Der er afdækket variationer i en
række arbejdsfunktioner, hvilket
svækker kontinuiteten i patienters
lægemiddelbehandling, både i forhold til, om lægemidlet er til rådighed for patienten, og i forhold til,
om patienten har viden til at gennemføre sin behandling.
Det drejer sig om arbejdsfunktioner på sygehuset (udskrivelsessamtale, stillingtagen til behandling, udlevering af medicin og udlevering af
medicinliste), i hjemmeplejen (opdatering af medicinliste) og på apoteket (udlevering af lægemidler).
De sundhedsprofessionelle i den
primære sundhedssektor (i hjemmepleje, i lægepraksis og på apotek)
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 3–2017
4–2017
49

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Fuld skærm
Afslut fuld skærm
Luk
Luk
Paperturn
Emailen er nu afsendt.
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Paperturn Sender. Vent venligst...
Paperturn
Luk