eTFDS 4-2017 net - Side 49patient/pårørende dispenserer me-
at der ikke har været tilstrækkelig
gemiddelbehandling over sektor-
dicin.
information til stede på udførelses-
overgange, fra beslutning om ud-
tidspunktet til at arbejdsfunktionen
skrivelse er taget, til patienten har
har kunnet gennemføres.
påbegyndt sin lægemiddelbehand-
Den uformelle kontrollerende
funktion »hjemmepleje kontakter
ling i eget hjem.
læge/sygehus« har også flere end
fire forbindelser til andre arbejdsfunktioner, idet nogle arbejdsfunktioner bliver gentaget som følge af,
Konklusioner
Der er afdækket et komplekst billede af kontinuiteten i patienters læ-
Der er mange aktører og arbejdsfunktioner involveret i at sikre kontinuiteten i patienters lægemiddelbehandling, og der er stor indbyrdes afhængighed mellem de ar-
Figur 3: Eksempel på et knudepunkt – Læge opdaterer medicinliste i Cosmic/FMK
bejdsfunktioner, der vedrører kontinuiteten i patienters lægemiddelbehandling i sektorovergangen.
Der er afdækket variationer i en
række arbejdsfunktioner, hvilket
svækker kontinuiteten i patienters
lægemiddelbehandling, både i forhold til, om lægemidlet er til rådighed for patienten, og i forhold til,
om patienten har viden til at gennemføre sin behandling.
Det drejer sig om arbejdsfunktioner på sygehuset (udskrivelsessamtale, stillingtagen til behandling, udlevering af medicin og udlevering af
medicinliste), i hjemmeplejen (opdatering af medicinliste) og på apoteket (udlevering af lægemidler).
De sundhedsprofessionelle i den
primære sundhedssektor (i hjemmepleje, i lægepraksis og på apotek)
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 3–2017
4–2017
49

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm