eTFDS 4-2017 net - Side 5
sonordningen har det været en ud-
Om forfatterne
bredt opfattelse, at ordningen på
mange afdelinger ikke har levet op
til de ønskede mål. Kritikken går i
flere tilfælde på, at implementering
af kontaktpersonordningen ofte kun
er foregået ved en registrering i journalen og uddeling af visitkort til pa-
Mette Foged
Cand.scient.san.publ., Specialkonsulent
i Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse
i Region Hovedstaden
mette.foged@regionh.dk
tienterne, uden at kontaktpersonen
har udfyldt en reel rolle som kontaktperson, og tildelingen er sket
Line Holm Jensen
uden at tage stilling til om den en-
Cand.scient.soc., Specialkonsulent
kelte patient havde et behov for en
i Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse
kontaktperson (Danske Patienter
i Region Hovedstaden
2017, Madsen 2010, Lindegaard og
line.holm.jensen@regionh.dk
Qvist 2010).
Hvad er vigtigt
for patienterne?
Langt fra alle patienter oplever sammenhæng i deres forløb og tilknytning af et gennemgående personale,
der tager ansvar for deres undersøgelse, behandling og pleje.
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) viser
gennem årene 2014-2016, at op
mod 40 % af planlagt indlagte patienter »slet ikke«, »i ringe grad« eller kun »i nogen grad« oplever, at
én eller flere personer har ansvar
Marie Fuglsang
Cand.scient.soc., Master of Public Governance
(MPG). Enhedschef i Enhed for Evaluering og
Brugerinddragelse
marie.fuglsang@regionh.dk
for det samlede forløb. Samtidig er
samlede forløb af indlæggelser og
det op i mod 25 % af patienterne,
ambulante besøg er godt tilrettelagt
der »slet ikke«, »i ringe grad« eller
(Enhed for Evaluering og Brugerind-
kun »i nogen grad« oplever, at deres
dragelse 2015, 2016A og 2017).
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
5

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Fuld skærm
Afslut fuld skærm
Luk
Luk
Paperturn
Emailen er nu afsendt.
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Paperturn Sender. Vent venligst...
Paperturn
Luk