eTFDS 4-2017 net - Side 5
sonordningen har det været en ud-
Om forfatterne
bredt opfattelse, at ordningen på
mange afdelinger ikke har levet op
til de ønskede mål. Kritikken går i
flere tilfælde på, at implementering
af kontaktpersonordningen ofte kun
er foregået ved en registrering i journalen og uddeling af visitkort til pa-
Mette Foged
Cand.scient.san.publ., Specialkonsulent
i Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse
i Region Hovedstaden
mette.foged@regionh.dk
tienterne, uden at kontaktpersonen
har udfyldt en reel rolle som kontaktperson, og tildelingen er sket
Line Holm Jensen
uden at tage stilling til om den en-
Cand.scient.soc., Specialkonsulent
kelte patient havde et behov for en
i Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse
kontaktperson (Danske Patienter
i Region Hovedstaden
2017, Madsen 2010, Lindegaard og
line.holm.jensen@regionh.dk
Qvist 2010).
Hvad er vigtigt
for patienterne?
Langt fra alle patienter oplever sammenhæng i deres forløb og tilknytning af et gennemgående personale,
der tager ansvar for deres undersøgelse, behandling og pleje.
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) viser
gennem årene 2014-2016, at op
mod 40 % af planlagt indlagte patienter »slet ikke«, »i ringe grad« eller kun »i nogen grad« oplever, at
én eller flere personer har ansvar
Marie Fuglsang
Cand.scient.soc., Master of Public Governance
(MPG). Enhedschef i Enhed for Evaluering og
Brugerinddragelse
marie.fuglsang@regionh.dk
for det samlede forløb. Samtidig er
samlede forløb af indlæggelser og
det op i mod 25 % af patienterne,
ambulante besøg er godt tilrettelagt
der »slet ikke«, »i ringe grad« eller
(Enhed for Evaluering og Brugerind-
kun »i nogen grad« oplever, at deres
dragelse 2015, 2016A og 2017).
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
5

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm