eTFDS 4-2017 net - Side 51foretager en række uformelle tilpas-
gerne til den variation, der opstår i
ninger i deres arbejdsfunktioner for
de arbejdsfunktioner, der skal
at styrke kontinuiteten i patienters
styrke kontinuiteten i lægemiddel-
lægemiddelbehandling. De sund-
behandlingen kræver dog et langt
hedsprofessionelle beskriver disse
større datagrundlag. På baggrund af
tilpasninger som særdeles tidskræ-
et større datagrundlag vil det være
vende.
muligt, med inddragelse af alle in-
En række arbejdsfunktioner er
volverede aktører, at afdække ud-
knudepunkter: læge tager stilling til
fordringerne og herefter iværksætte
medicin efter udskrivelse, læge op-
forbedrende handlinger, der er til-
daterer medicinliste i Cosmic/FMK,
passet den komplekse virkelighed
apotek udleverer medicin, og hjem-
og den lokale kontekst, de skal im-
mepleje eller patient/pårørende dis-
plementeres i.
!
Om projektet
Pilotprojektet blev gennemført
af Kvalitetsafdelingen på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg i 2016
og Pharmakon – Apotekernes
Uddannelsescenter.
Det blev finansieret af Sydvestjysk Sygehus Esbjerg og Danmarks Apotekerforening.
penserer medicin.
FRAM-metoden viste sig at være
anvendelig til at kortlægge kontinuiteten i patienters lægemiddelbeproblemer, der opstår i relation til
kontinuiteten.
Perspektivering
På trods af den begrænsede datamængde har dette pilotprojekt, ved
hjælp af FRAM-metoden, givet et
indblik i den komplekse praktiske
virkelighed, der skal styrke kontinuiteten i patienters lægemiddelbehandling i sektorovergangen.
En dybdegående forståelse for
denne kompleksitet og for årsa-

handling i sektorovergangen og de
Referencer
1Christensen HR, Krølner BK, Medicinproblemer ved sektorskift. Ugeskr
Læger 2009;171:808-11
2Rossing C, Herborg H, Søndergaard B. Medicineringsforløb ved sektorovergange – hvad ved vi? Pharmakon 2009.
3Abrahamsen B, Aarup KHF, Thomsen LAa, Rossing C. Utilsigtede hændelser ved sektorovergang rapporteret fra apoteker. Pharmakon 2016.
4Hollnagel E. FRAM – Funktionel Resonans Analyse Metode – en kursushåndbog. Center for Kvalitet Region Syddanmark 2012.
5FRAM model visualiser http://functionalresonance.com/FMV/index.html
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
51

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm