eTFDS 4-2017 net - Side 51foretager en række uformelle tilpas-
gerne til den variation, der opstår i
ninger i deres arbejdsfunktioner for
de arbejdsfunktioner, der skal
at styrke kontinuiteten i patienters
styrke kontinuiteten i lægemiddel-
lægemiddelbehandling. De sund-
behandlingen kræver dog et langt
hedsprofessionelle beskriver disse
større datagrundlag. På baggrund af
tilpasninger som særdeles tidskræ-
et større datagrundlag vil det være
vende.
muligt, med inddragelse af alle in-
En række arbejdsfunktioner er
volverede aktører, at afdække ud-
knudepunkter: læge tager stilling til
fordringerne og herefter iværksætte
medicin efter udskrivelse, læge op-
forbedrende handlinger, der er til-
daterer medicinliste i Cosmic/FMK,
passet den komplekse virkelighed
apotek udleverer medicin, og hjem-
og den lokale kontekst, de skal im-
mepleje eller patient/pårørende dis-
plementeres i.
!
Om projektet
Pilotprojektet blev gennemført
af Kvalitetsafdelingen på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg i 2016
og Pharmakon – Apotekernes
Uddannelsescenter.
Det blev finansieret af Sydvestjysk Sygehus Esbjerg og Danmarks Apotekerforening.
penserer medicin.
FRAM-metoden viste sig at være
anvendelig til at kortlægge kontinuiteten i patienters lægemiddelbeproblemer, der opstår i relation til
kontinuiteten.
Perspektivering
På trods af den begrænsede datamængde har dette pilotprojekt, ved
hjælp af FRAM-metoden, givet et
indblik i den komplekse praktiske
virkelighed, der skal styrke kontinuiteten i patienters lægemiddelbehandling i sektorovergangen.
En dybdegående forståelse for
denne kompleksitet og for årsa-

handling i sektorovergangen og de
Referencer
1Christensen HR, Krølner BK, Medicinproblemer ved sektorskift. Ugeskr
Læger 2009;171:808-11
2Rossing C, Herborg H, Søndergaard B. Medicineringsforløb ved sektorovergange – hvad ved vi? Pharmakon 2009.
3Abrahamsen B, Aarup KHF, Thomsen LAa, Rossing C. Utilsigtede hændelser ved sektorovergang rapporteret fra apoteker. Pharmakon 2016.
4Hollnagel E. FRAM – Funktionel Resonans Analyse Metode – en kursushåndbog. Center for Kvalitet Region Syddanmark 2012.
5FRAM model visualiser http://functionalresonance.com/FMV/index.html
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2017
51

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Fuld skærm
Afslut fuld skærm
Luk
Luk
Paperturn
Emailen er nu afsendt.
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Dette felt skal udfyldes
Indtast venligst en gyldig e-mail-adresse
Paperturn Sender. Vent venligst...
Paperturn
Luk