eTFDS 4-2017 net - Side 8
Vi definerede, at patienten
skulle se den patientansvarlige

Det er en nødvendighed med løbende forventningsafstemning,
læge, når der lægges en be-
hvis patienten skal have en ople-
handlingsplan, og når planen
velse af, at der bliver taget hånd
evalueres, hvilket ofte kun er
om deres forløb, når vi ikke står
hver tredje måned. (…) Er der
til rådighed altid. Vi skal have
noget særligt indimellem, så
afstemt med patienten, hvornår
træder speciallægen til. Fx hvis
er det, at vi gør det og i hvilke
patienten bliver indlagt, og det
sammenhænge.
viser sig, at det ikke er bivirk-
Ledende overlæge,
ninger til behandlingen, men
Abdominalcentret,
sygdommen, der vokser, så kan
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
jeg forklare patienten, at det er
situationen nu.
Overlæge, Onkologisk Klinik,
Rigshospitalet
Samtidig er det meldt ud til patienterne, hvordan de har mulighed for
at få kontakt til deres patientansvarlige læge. På flere af afdelingerne
Der er blandt lægerne enighed om,
kan patienterne ringe til sygeplejer-
at det kræver en forventningsaf-
sker, der vurderer patientens behov
stemning mellem den patientansvar-
og afhjælper om muligt, hvis de
lige læge og patienten. Dette især
ikke får den patientansvarlige læge
hvis patienterne vil møde andre læ-
til at ringe tilbage. På andre afdelin-
ger i deres forløb, så de er klar over,
ger er det sekretærer, der formidler
hvor ofte de kan forvente at se den
kontakten til den patientansvarlige
patientansvarlige læge, og hvilken
læge.
rolle denne har i deres forløb.
Forudsætninger
for PAL-ordningen
Overlægerne fremhæver, at en forudsætning for implementering af
8
TFDS TFDS 4–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
PAL-ordningen, er, at værdien om
kontinuitet for både læger og patienter samt fordelene ved en tæt
læge-patientrelation skal italesættes
af ledelsen og være udbredt og accepteret blandt medarbejderne. Det
er erfaringen, at det hermed har været lettere at få personalet på afdelingen til at acceptere de arbejdsmæssige og organisatoriske ændringer, som ordningen medfører.

Hvis man har fokus på værdierne
og sørger for, at de kommer til at
gennemsyre afdelingen, og gør
det klart, at det er det, man ønsker, og det der skal arbejdes hen
imod, så er man nået et godt
stykke, for så taler man samme
sprog. Når de organisatoriske ændringer så kommer, og lægernes
arbejdstid, ambulatoriedage og
stuegang skal være på en anden
måde, så er lægerne forberedt.
Så kan de se, at værdierne skal
understøttes af organisatoriske
ændringer for at give mening.
Ledende overlæge,
Abdominalcentret, Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm