eTFDS 5-2014 net - Side 17Hyppig og tæt kontakt til
hoftepatienter sikrer
hurtigere og bedre rehabilitering
– viser forskningsprojekt fra Ortopædkirurgisk afdeling, Næstved Sygehus
Af Britta Hørdam, Niels Pedersen,
De markante resultater dokumen-
uger efter operation og understøtte
Lene Nielsen, Ermela Dhmitri
teres i et forskningsprojekt, gen-
rehabiliteringsforløbet telefonisk i
og Lars Hemmingsen
nemført ved Ortopædkirurgisk afde-
eget hjem i første uge, face-to-face i
ling, Næstved Sygehus i perioden ja-
uge tre og igen telefonisk i uge syv.
Flere og flere ældre får i dag
nuar 2010 til september 2013. For-
Til interventionen blev anvendt en
indopereret en ny hofte som
målet med projektet har været at
semistruktureret interviewguide
følge af slidgigt. Det er en ope­
undersøge, hvor hurtigt og hvordan
med både kvantitative og kvalita-
ration, der kræver forberedel­
intervention kan understøtte patien-
tive spørgsmål (Boolsen, 2006,
se, vejledning og ikke mindst
ters rehabilitering efter en hofteope-
2008) relateret til patienternes selv-
rehabilitering. Og lige netop
ration.
vurderede helbredsstatus og -oplevelser i rehabiliteringsforløbet (Hør-
med hensyn til rehabilitering
Forskningsprojektet blev gen-
viser en ny undersøgelse, at
nemført som et klinisk kontrolleret
patienter, der kontaktes af sy­
forsøg med deltagelse af 260 pa-
geplejersker fra den udskriven­
tienter, som tilfældigt blev fordelt i
skema inden operation og igen tre,
de afdeling hhv. en, tre og syv
en interventions- og kontrolgruppe
seks, ni og 12 måneder efter opera-
uger efter operation for opfølg­
med lige mange i hver.
tion.
ning og vejledning, oplever for­
bedret rehabilitering.
Interventionen bestod i at kontakte patienterne en, tre og syv
dam og Pedersen, 2009).
Alle patienter udfyldte et spørge-
Det er velundersøgt, at patienter
over tid opnår forbedret fysisk funk-
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 5–2014
17

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm