eTFDS 6-2017 - Side 10er, hvordan vi på individuel basis
sinde. Derfor vil vi bidrage til, at
bejdsmodeller kan være vejen til at
gør alle patienter kompetente. Det
sundhedsvæsenet sikrer mest mulig
skabe mere sundhed i befolkningen.
vil sige, at de har eller bibringes de
sundhed i befolkningen. Det handler
Det gælder for eksempel hjertereha-
nødvendige forudsætninger for at
om, at hospitalerne i højere grad
bilitering, rygestopkurser og sam-
indgå i en konstruktiv dialog med
skal vende sig mod resten af sund-
ling af forebyggelse og behandling i
»systemets« fagprofessionelle re-
hedsvæsenet og i højere grad åbne
lokale sundhedshuse som for ek-
præsentant om egne behov og øn-
op for adgangen til al den eksper-
sempel fælles psykiatrihuse.
sker.
tise og viden, som regionerne ligger
At skabe mest mulig sundhed i
inde med.
Det er en fælles opgave på tværs af
ikke bare sundhedsvæsenet, men
hele samfundet. Vi skal alle arbejde
sammen om at nå det fælles mål.
Det kræver, at vi bevæger os væk
fra tankegangen om dine og mine
opgaver og lader være med at
dvæle i traditionelle opgaveskel. I
stedet skal vi i højere grad betragte
sundhedsvæsenet som et økosystem, hvor alle er indbyrdes afhængige af hinandens indsatser. Vi skal
forpligte hinanden til samarbejde og
spille hinanden gode.
Vi skal standardisere efter patientarketyper, men individualisere
efter patientens behov. Sammen
står vi stærkere. Det er en devise,
som skal frem i sundhedsvæsenet,
og som også ligger regionerne på
10
TFDS 6–2017 · T E M A
sempler på hospitalers nye måde at
håndtere hjemmemonitorering og
befolkningen er ikke en opgave,
som regionerne kan varetage alene.
Tilsvarende findes masser af ek-
Mange gode erfaringer
Regionerne har gennem de senere år
gjort sig mange gode erfaringer i
forhold til at udvikle hospitalernes
udadvendte opgaver. Det gælder for
eksempel adgang til specialistrådgivning for kommunerne og almen
praksis og assistance fra hospitalet
via udgående team.
Samtidig byder udviklingen af
nye teknologiske og digitale muligheder nye muligheder for, at patienter i højere grad kan klare behandling derhjemme på egen hånd. Et
godt eksempel er patienter med
akut leukæmi, der nu kan få behandling med kemoterapi hjemme.
Rundt omkring i landet er der
også gode eksempler på, hvordan
samarbejdet mellem region og kommune trives, og hvordan nye samar-
-behandling via telemedicinske løsninger og udgående teams.
De mange gode eksempler på
nye tiltag og gode løsninger, der
bringer behandlingen tættere på
hverdagen, vidner om, at der er fuld
gang i udviklingen af sundhedsvæsenet. Det er en udvikling, vi fortsat
skal skubbe på ved fortsat at styrke
hospitalernes udadvendte funktioner. Vi skal fortsat fremme, at vi i
sundhedsvæsenet bliver bedre til at
udnytte og udvikle det potentiale,
der er i digitale og teknologiske løsninger.
Strukturelle forhold
skal ændres
Vi skal tage ansvaret for at sikre et
samlet sundhedsvæsen og se bort
fra de traditionelle sektorskel og

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm