eTFDS 6-2017 - Side 12Det nære sundhedsvæsen
og almen praksis
Omdrejningspunktet for en revitalisering af det nære sundhedsvæsen
er en moderne almen praksis.
Af Peter Vedsted
en god sundhedstilstand, så man
Det var i hele denne proces den
kunne bidrage til fællesskabet. Det
praktiserende læge, jordemoderen
I de seneste år har vi set »det nære
var i det befolkningsnære, at læ-
og sygeplejersken, der stod for den
sundhedsvæsen« lanceret som no-
gerne udviklede deres virke, jorde-
brede, daglige sundhedsindsats i
get, der vil give danskerne et kost-
mødrene hjalp os til tryg reproduk-
befolkningen. Sygekasserne forma-
effektivt sundhedsvæsen, der kan
tion, og sygeplejerskerne sikrede
liserede dette yderligere og skabte,
klare alle de nye opgaver og give
omsorg for den infektionsramte.
måske lidt tilfældigt, et af verdens
mere tilfredse patienter. I denne ar-
I takt med udviklingen og op-
fineste systemer med privatejede
tikel vil jeg søge at kaste et blik på,
bygningen af et dansk velfærdssam-
almen praksis, listeprincip og kon-
hvorfor vi ser dette forsinkede fo-
fund blev det nære sundhedsvæsen
trakter med det offentlige om fore-
kus på en revitalisering af det nære
udbygget med lokale sygehuse, der
byggelse, diagnostik og behandling
sundhedsvæsen lige i Danmark.
ud over at sikre ordnede forhold
samt gratis, lige adgang.
med for eksempel smittehus også
Det historiske perspektiv
I et historisk perspektiv er det interessant, at det nære sundhedsvæsen på den måde revitaliseres. Historisk set kommer vi alle af det
nære sundhedsvæsen. Der var behov for, at lokalbefolkningen havde
12
TFDS 6–2017 · T E M A
blev dér, hvor mere avancerede indsatser blev foretaget. Især inden for
kirurgien og infektionsmedicinen så
man kvantespring. Politisk var det
et spørgsmål om at skabe et samfund af værdi, man kunne være
stolte af.
Specialiseret sundhedsvæsen
I takt med den medicinsk-teknologiske udvikling og mulighederne for
at allokere flere ressourcer til den
avancerede indsats har vi set et behov for at investere i et specialiseret
sundhedsvæsen. Det har vi alle nydt

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm