eTFDS 6-2017 - Side 14godt af og stillet krav om. Dødelig-
har stået stille og for eksempelvis
ringen bliver svær. Ukoordinerede
heden styres nu ikke af de store
praksissygeplejersker er faldet.
forløb giver mangel på sammen-
smitsomme sygdomme og mangel-
Dette er ikke noget, man kun har
hæng, lav patienttilfredshed, øgede
sygdomme, men er afløst af syg-
set i Danmark, det er en internatio-
udgifter, spild og flere fejl. Og en
domme, der rammer befolkninger,
nal trend. Samtidig er vores fælles
stigende ulighed i sundhed.
som bliver ældre og lever moderne
historie og vores fælles sundheds-
Det har også medført ventelister
liv. Fra at forebygge befolknings-
væsen ikke kommet ud af den blå
og flaskehalse, der i høj grad udfor-
nært, hvilket var en yderst effektiv
luft eller en naturlov. På den bag-
drer omkostningseffektiviteten. Ud
strategi ved for eksempel smit-
grund er det vigtigt med en fælles
over at ventetid bevisligt giver dårli-
somme sygdomme, er man nu mere
vision om fremtidens sundhedsvæ-
gere medicinsk kvalitet som for ek-
reaktiv med moderne og avanceret
sen.
sempel invaliditet og død, medfører
ventelister også duplikation af un-
behandling.
Vi har i denne transformation fra
et sundhedsvæsen i et »velfærdssamfund« til et sundhedsvæsen i et
»velstandssamfund« også valgt at
fokusere vores investeringer i det
avancerede og den mest omkostningstunge del af sundhedsvæsenet. Det har vist sig ved en relativt
faldende tilgang af ressourcer til det
nære sundhedsvæsen og et uddannelsesmæssigt fokus på hospitalsfunktioner med »hospitalisering« af
sundhedsprofessioner.
Således er antallet af hospitalsansatte læger steget lineært gennem
mange år med en årlig vækst på
over 300 læger. Det samme er set
for andre hospitalsansatte, mens
det for det nære sundhedsvæsen
14
TFDS 6–2017 · T E M A
Bort fra det nære
– fokus på det svære
Nye krav til behandling ses konstant
med en fordoblingstid af medicinsk
viden på få måneder. Det er derfor
helt naturligt, at der konstant er nye
behandlinger, der lover markante
forbedringer i sundhed. Når man i
et globaliseret sundhedsvæsen ser
»So ein Ding müssen wir auch
haben“-effekten udspille sig oftere
og oftere, vil det tydeligvis udfordre
ledelsen og prioriteringen i et moderne sundhedsvæsen.
Det gør det også nødvendigt
med øget specialisering og dermed
fragmentering af forløb. En række
sundhedsydelser deles op, adskilles
i tid, rum og person, og koordine-
dersøgelser, utilfredse patienter og
pårørende og øget træk på tid til
administration.
De voldsomt øgede omkostninger til sundhed i alle vestlige lande
gør det grundlæggende svært at
holde budgetterne. Vi kender
mange eksempler på, at man laver
store omfattende spareplaner, og
derefter giver mulighed for at indføre en ny behandling. Hvis budgetter på den måde lægges bagud i tid
og ikke bygger på reelle forudsigelser og prioriteringer, svigter de nødvendige mekanismer, der ligger i solid ledelse og styring. Det kan føre
til et fraktioneret og stridende sundhedsvæsen uden retning og mål. Internationalt har man kaldt det

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm