eTFDS 6-2017 - Side 16kante investeringer ligget i hospi-
vores sundhedsudgifter og kræ-
væsen til at tage opgaven på sig.
talsvæsenet, hvor for eksempel al-
ver en kompleks og koordineret
Det nære sundhedsvæsen er en for-
men praksis i flere generationer nu
indsats med samarbejde på tværs
danskning af »primary care«. I Dan-
har haft 100 procent EPJ. En nylig lit-
af afdelinger og sektorer.
mark har vi ikke en »primary care«,
teraturoversigt bekræfter dog den
2. Der er en stigende utilfredshed
som man kender det fra nogle ste-
anelse, vi nok alle har haft: Teleme-
med hospitalsvæsenet. Patienter
der i verden, hvor almen praksis er
dicinen har ikke haft effekt, fordi
og pårørende stoler ikke på ho-
integreret med for eksempel hjem-
den er udviklet som »stand alone«-
spitalsvæsenet, almen praksis gi-
mesygepleje, jordemoder, fysiote-
applikationer uden relation til de
ver op og henviser og indlægger,
rapi og nogle gange såkaldte
konkrete opgaver, der skulle løses,
ingen orker at skabe overblik, og
»community hospitals« og gynæko-
og uden implementering i den virke-
i et demokratisk sundhedsvæsen
logi og pædiatri.
lighed, de skulle fungere i. Det har
koster det både anseelse, værdi
været svært at høste den lovede ge-
og legitimitet. Det betyder, at an-
kommunerne står for en del af ind-
vinst til gavn for patienterne.
dre aktører kommer på banen, og
satsen, regionerne står for en an-
vi ser kommunerne sætte massivt
den, og almen praksis er placeret
ind på at løse opgaven, og pri-
ind som en del af det. Det er grund-
vate aktører får en tiltagende so-
læggende en suboptimal integration,
lid platform.
og måske får vi også snart i Dan-
Den fælles udfordring
Samlet set burde de nævnte udfordringer være nok til at få enhver
driftsherre til at se på andre muligheder. Alligevel ser det ud til, at
især tre store begivenheder har pustet til behovet for at se på det nære
sundhedsvæsen.
1. Andelen af befolkningen med
kronisk sygdom, multisygdom og
antallet af ældre er en bombe under alle moderne sundhedsvæsener. Og der er en stigende erkendelse i hele systemet af, at folk
med flere samtidige kroniske sygdomme står for hovedparten af
16
TFDS 6–2017 · T E M A
3. U
dmattelsen breder sig i sundhedsvæsenet. Der er både mere
massive protester og tilmed do-
Vi har udviklet en tradition for, at
mark et »rigtigt« nært sundhedsvæsen.
Et kendskab til sundhedsvæse-
kumentation for, at de sundheds-
nets overordnede opgaver giver
professionelle reelt set ikke kan
gode ideer om, hvorfor et nært
klare det mere og lider under den
sundhedsvæsen kan være en god
byrde – både menneskeligt og i
ide. Set fra helikopteren kan langt
udøvelsen af deres fag.
de fleste opgaver i et sundhedsvæsen klares i det nære. Hovedparten
Løsningen alle taler om
– det nære sundhedsvæsen
Derfor mener mange, at der nu er
behov for at få det nære sundheds-
af forebyggelsen, de mange ikkelivstruende akutte tilstande, opfølgning af kronisk sygdom og behandling af forværring og palliation m.v.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm