eTFDS 6-2017 - Side 20Det nære sundhedsvæsen
– nært på eller langt fra?
Vi skal gentænke hele sundhedssektoren med borgeren for bordenden,
også selvom nogle parter mister ressourcer eller indflydelse.
Af Ole Bladt-Hansen
OK, ovenstående er nok sat lidt
Gad vide om frontløberne for
på spidsen. Men kan godt sidde
New Public Management ikke også
Samskabelse er det nye dyr i åben-
med det indtryk, når man samles i
har haft den samme oplevelse? I de
baringen overalt, hvor man vender
diverse fora for topledere og beslut-
mest pessimistiske øjeblikke kan
sig hen i den offentlige sektor. Ser-
ningstagere og hører om samska-
man endda få den tanke, at verden
vice Management og New Public
belse som det nye dyr i åbenbarin-
opleves uforandret på de medarbej-
Management er yt, og nu skal bor-
gen. Så enkelt er det dog desværre
dere og borgere, det hele handler
geren og civilsamfundet på banen,
ikke. Vi ændrer ikke alt med et pen-
om, mens topchefer og beslutnings-
tage ansvar og være med til at for-
nestrøg – det kræver tid, hårdt ar-
tagere bekræfter hinanden i det nye
vandle den stivnede offentlige sam-
bejde og frem for alt, at vi begyn-
paradigme.
lebåndstankegang til en intelligent,
der at gøre noget andet i dag, end
faciliterende enhed.
vi gjorde i går.
Målet er at understøtte det en-
Vores organisationer, styringslo-
kelte individs personlige udvikling
gikker, målsætninger og incita-
og at sikre, at den enkeltes poten-
mentsstrukturer er gearet til et an-
tiale udnyttes bedst muligt. Den of-
det paradigme end samskabelse.
fentlige sektor skal ikke længere
Det tager tid at ændre, og det tager
producere ydelser eller velfærd til
endnu længere tid, før det er imple-
borgerne, men i stedet skabe livs-
menteret i det daglige arbejde på
kvalitet med borgerne.
alle niveauer.
20
TFDS 6–2017 · T E M A
New Public Management
har sat sine spor
Når vi ser 20 år tilbage, har New
Public Management bestemt sat sine
spor. Der er sket markante ændringer, og der er kommet langt større
fokus på produktivitet og skelnen
mellem visitation og leverance.
Selvom New Public Management

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm