eTFDS 6-2017 - Side 22finde belæg for at konkludere, at
der noget i sundhedsvæsenet, vi
den, at socialmedicineren Vagn Chri-
borgerne er blevet bedre til at tage
ikke har fået øje på?
stensen tilbage i 1960’erne påviste
ansvar for eget liv og dermed på-
Forleden hørte jeg et indslag i
sammenhængen mellem sociale fak-
tage sig den rolle som ekspert i
Radioavisen om, at man på et dansk
torer og folks sundhed. Derfra og
eget liv, der er afgørende for, at vi
sygehus havde opnået gode resulta-
så til at konkludere, at genoptræ-
reelt kan tale om samskabelse.
ter med genoptræning af patienter,
ning skal tilrettelægges individuelt i
når patienterne blev tilbudt selv at
forhold til den enkelte borgers livs-
kumenteret påstand og formentlig
tage ansvar for tilrettelæggelsen af
situation, er der ikke så langt, men
også en grov forenkling, fordi man
genoptræningsplanen. Den nærlig-
det er nok endnu mere indlysende,
utvivlsomt vil kunne finde modsat-
gende tanke er, at større indflydelse
at et øget ejerskab gennem en med-
rettede tendenser på feltet, og det
skulle give større ejerskab og der-
inddragende proces giver bedre re-
er nok også vanskeligt at generali-
med også give bedre resultater for
sultater i forhold til at få borgeren
sere så groft, som jeg gør her. Der
den enkeltes genoptræning. Det kan
til at følge det tilrettelagte forløb og
er dog en generel tendens til, at vi
næsten være helt skræmmende, at
dermed også opnå den tiltænkte ef-
bliver bedre og bedre til at ekster-
det kan gøre det ud for en nyhed,
fekt.
nalisere problemstillingerne, fordi vi
hvad enten det er udtryk for agur-
har en forventning om, at nogen
ketid i medierne eller udtryk for en
kan eller må gøre noget.
reel overraskelse hos det sundheds-
Jeg anerkender, at det er en udo-
Men hvad nu hvis vi i sundhedsvæsenet producerer den forkerte
vare? Hvad nu hvis vi har fokus på
det forkerte? Hvad nu hvis vi kun
har husket festtalerne og de store
ord og ikke for alvor fået forandret
praksis?
Når man går ind i et mørkt rum
med en lommelygte, ser man som
regel kun det, som keglen rammer.
Man stopper gerne med at bevæge
lyskeglen rundt i lokalet, når man
har fundet det, man leder efter. Er
22
TFDS 6–2017 · T E M A
faglige personale.
Det er efterhånden mange år si-
Matcher systemet
forventningerne?
Nu kommer det let til at lyde som
om, at sundhedssektoren ikke lytter

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm