eTFDS 6-2017 - Side 26ter og form har siden den første

stregning af, at udvikling af det
Med sundhedsaftalen har vi taget
nære sundhedsvæsen ikke bare
takt med opgaveudvikling og sam-
de første skridt i retning af mere
handler om at flytte ydelser fra ho-
arbejdsstrukturerne. Bevægelsen er
sundhed i det nære på borgerens
spitaler til kommuner og almen
gået fra at være 19 separate sund-
præmisser. Næste skridt bliver at
praksis. Det handler også om at
hedsaftaler med én fælles del-
løfte aftalen til fælles handlinger.
gentænke eksisterende sundheds-
mængde til én fælles sundhedsaf-
Det bliver en stor, men meget vig-
ydelser i en ny kontekst. Hvilke
tale i den nuværende tredje version.
tig opgave for os i de kommende
sundhedsindsatser er der behov for?
De to første versioner bar præg af
år. Vi ser frem til det videre ar-
Hvad skal vi lade være med at gøre?
at være detailregulerende og in-
bejde med i fællesskab at udvikle
Og hvordan skal vi tilrettelægge
struksbaserede, hvor vi i den tredje
sundhedsvæsenet i den midtjyske
indsatserne på nye måder?
version har taget skridtet videre
region.
version (2008-2012) udviklet sig i
med en værdibaseret sundhedsaftale.
Her har vi fokus på at bevæge os
væk fra serielle forløb til at ville integrere sundhedstilbuddene og dermed ’flette’ vores indsatser. Det
kræver generøsitet, tillid og gensidig respekt indbyrdes mellem parterne for, at det kan lykkes. Ved at
bevæge os væk fra det detailregulerende vil vi sætte borgeren og de
pårørende i centrum.
Overskriften på sundhedsaftalen
2014-2018 er »Mere sundhed i det
nære – på borgerens præmisser«. I
forordet til sundhedsaftalen skriver
formand og næstformand for sundhedskoordinationsudvalget:
26
TFDS 6–2017 · T E M A
Vilkårene for at løfte en opgave i
borgerens hjem er væsentlige for-
På borgerens præmisser
Ofte bliver den mere konkrete diskussion om fremtidens borgernære
og sammenhængende sundhedsvæsen til en diskussion om, hvilken
sektor der skal løfte hvilke opgaver.
Det bliver en forhandling mellem
sektorer om opgaver og ressourcer.
Det ses som et nulsumsspil, hvor
nogen skal have mere, mens andre
skal have mindre. På den måde
kommer vi ikke tættere på de fælles
visioner om et borgernært og sammenhængende sundhedsvæsen.
Den politiske insisteren på at
tage afsæt i et borgerperspektiv,
når vi tilrettelægger indsatser og i
samarbejdet på tværs, er en under-
skellige fra de rammer, der gælder
på et hospital. Det kalder på innovativ tænkning og handling, hvis en
indsats skal flyttes fra hospital til
eget hjem. Et centralt element er, at
borgeren og de pårørende bliver en
aktiv del af deres behandling.
Mange borgere kan og vil selv, og
derfor er der god ræson i at tænke
dette ind i udviklingen af sundhedsvæsenet. Vi skal flytte fokus fra
»hvilken sektor skal gøre hvad« til
»hvilke sundhedsindsatser er der
behov for, og hvilke forventninger
og rolle har borgeren«.
Dette perspektivskifte er ofte afsættet for de gode idéer. I Midtjylland gennemførte region og kom-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm