eTFDS 6-2017 - Side 27muner nogle innovationsprojekter i
det nære sundhedsvæsen i forrige
valgperiode. Et af projekterne var
»Slip sundheden fri« (se boks), som
!
Projekt: »Slip sundheden fri«
I projektet arbejdede vi med spørgsmålet: »Kan vi organisere os an-
var et samarbejde mellem Hospitals-
derledes, så vi får mere sundhed for borgeren? Kan vi organisere os
enheden Vest, Herning og Holstebro
anderledes, hvis vi lægger pengene i en fælles kasse? Antagelsen er,
kommuner og de praktiserende læ-
at det er de forskellige kasser, der er barrieren. Men det drejer sig om
ger om at udvikle en governance-
meget mere end blot at slå kasserne sammen. Vi skal også forholde
model på tværs af sektorgrænser
os til den måde, vi har organiseret sundhedsvæsenet på«.
med borgeren i centrum.
Vi satte os som mål at udvikle og afprøve en konsortiemodel, som
skulle bidrage til fælles incitamenter til bedre planlægning, forebyg-
Fælles tværsektoriel ledelse
og beslutninger
I sundhedsstyregruppen har vi sat
fokus på fælles tværsektoriel ledelse. Vi har stillet os selv den udfordring at ville udgøre en fælles ledelse og finde veje til, hvordan vi i
fællesskab kan lede og træffe beslutninger effektivt på tværs af sektorer, så vi får resultater i form af
beslutninger, der skaber værdi for
borgerne.
I den forbindelse står vi dels på
erfaringerne fra »Slip sundheden
fri«, og dels er vi gået ind i et aktionsforskningssamarbejde. Her følger forskerne sundhedsstyregruppen, reflekterer sammen med os i
styregruppen og er med til at udvikle praksis undervejs. Resultater
gelse, koordination og behandling inden for en udvalgt gruppe af ældre borgere med multisygdomme.
Projektet kørte over en cirka toårig periode, og efterfølgende kunne
det konstateres, at sundheden blev forbedret for den udvalgte
gruppe: 2/3 oplevede forbedret helbredsrelateret livskvalitet, 2/3 forhøjede deres funktionsevne, og ½ formindskede faldrisikoen.
På governance-delen af projektet oplevede vi en positiv betydning for
udviklingen af samarbejdet mellem hospitalet og kommunerne, og vi
tog følgende erfaringer med fra projektet som fokuspunkter for tværsektoriel ledelse:
• At se hinanden som partnere og ikke som konkurrerende parter
• Relationerne er helt afgørende for effekter og for ny kulturdannelse
• Flere af instrumenterne i den linjestyrede organisation duer ikke i en
konsortieledelse
• Den grænsekrydsende ledelsesopgave er vanskelig, og der mangler
redskaber
• Økonomi var gennemgående et vanskeligt og »farligt« dialogemne
T E M A · TFDS 6–2017
27

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm