eTFDS 6-2017 - Side 30Selvværd og sammenhæng i alt
hvad du siger og gør
Kolding Kommune vil have fokus på det, der for borgeren er i centrum, og skabe
helhedsorienterede løsninger, som følger borgerens vej gennem sundhedsvæsenet.
Af Heidi Nordahl Jensen
fundsøkonomiske perspektiv. Vores
ankret, udmønter det sig aktuelt i
og Annette Lund
erfaring er, at når vi gør det, der
det strategiske designprojekt »Selv-
er rigtigt for det enkelte menneske,
værd og sammenhæng«. Vi har haft
I Kolding Kommune er vi optaget af
giver det de bedste resultater, når vi
fire designere i marken over en tre
at flytte fokus fra »borgeren i cen-
kigger på borgertilfredshed, organi-
måneders periode, hvor de har væ-
trum« til at tage afsæt i »borgerens
satorisk effektivitet, medarbejdertil-
ret i kontakt med og fulgt mere end
centrum«. Det er et perspektiv, der
fredshed og den økonomiske bund-
320 borgere, pårørende og medar-
fordrer helhedsorienterede løsnin-
linje.
bejdere.
ger og således også løsninger, der
følger borgerens vej gennem sundhedsvæsenet. Kommunerne har
med denne tænkning gode muligheder for at sikre, at udviklingen i det
nære sundhedsvæsen ikke går i stå,
men derimod at samarbejdet fortsat
udvikler sig.
Tanken er, at den løsning, der giver mest mening for den enkelte
borger, også løses på lavest mulige
omkostningsniveau i det store sam30
TFDS 6–2017 · T E M A
Indsigterne herfra adresseres nu
Strategisk udvikling
i Kolding Kommune
I Kolding Kommune har vi derfor
igangsat en stribe initiativer og projekter, der omfatter strategisk samarbejde på tværs af fagområder
med den fælles opgaveløsning som
omdrejningspunkt.
I senior- og socialforvaltningen,
hvor kommunens tværgående sundhedsarbejde organisatorisk er for-
i visionen »Selvværd og sammenhæng i alt hvad du siger og gør« og
dertil fem leveregler, som ses i modellen på næste side.
De fem leveregler implementeres
nu i organisationen og medfører allerede en større grad af ansvarsfølelse og mulighed for at handle som
medarbejder og leder. Når eksempelvis alt inden for din radar er dit
ansvar, betyder det, at man ikke

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm