eTFDS 6-2017 - Side 32Ingen har da lyst til at være på
tværs – vi vil være en bro!
stærk, at borgeren ikke bemærker,
drage til fælles løsninger og finde
om det er kommune eller sygehus,
retning ved at spørge borgerne og
kirurgen fra sygehuset en gang om
de er i kontakt med.
sætte os selv i spil i løsningen.
måneden kommer til Sundhedscenter Kolding og her sammen med
Når kommune og region bevæger sig væk fra snævre interesser og
fokus på egen økonomi, skabes
plads til fælles engagement og den
bedste løsning for borgerne, og her
hjælper et fokus på borgerens centrum på vej.
I Kolding Kommune tror vi på, at
vi skal slippe dygtige og kompetente sundhedsprofessionelle medarbejdere fri til at arbejde med og
for tværgående løsninger. Vi vil vedvarende være nysgerrige på, hvordan vi fra hver vores sektor kan bi32
TFDS 6–2017 · T E M A
Eksempler på dette er, når knæ-
Fra region til kommune – eller
bare lige hen over p-pladsen
Kolding Kommune indviede i 2015
etape 1 af Sundhedscenter Kolding
på samme matrikel som Kolding
Akutsygehus. De to bygninger er således optimalt placeret i forhold til
hinanden og lægger op til et tæt
samarbejde. Beliggenheden på
samme matrikel har også resulteret
i flere konkrete eksempler på et
langt tættere samarbejde med mere
smidige forløb til følge.
borgeren og den kommunale fysioterapeut afholder fælles kontrol. Tilsvarende har de kommunale fysioterapeuter mulighed for at deltage
sammen med borger til kontrol efter amputationer på sygehuset, hvis
borgeren ønsker det.
På håndområdet har borgeren
mulighed for kommunal genoptræning uden ventetid straks efter fjernelse af gips og suturer i sygehusets ambulatorium. Efterfølgende
kan borgere med håndledsbrud få

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm