eTFDS 6-2017 - Side 33skovvangen
Den røde pil viser, at de to
bygninger er skabt med de
to hovedindgange i fugleflugtslinje
FREDSSKOV
og således optimalt placeret i
eksisterende parkering
eksisterende sygehus
forhold til et tæt samarbejde.
KOLDING SYGEHUS
HOVEDINDGANG
skinnen lagt på i Sundhedscenter
FORPLADS
Kolding, og de kommunale ergoterapeuter står klar med vejledning
og plan for genoptræning.
Januar 2018 åbner etape 2 af
Sundhedscenter Kolding med endnu
flere af de kommunale sundhedsop-
VISUEL KONTAKT
gaver, herunder blandt andet et
døgnrehabiliteringsafsnit, omsorgstandpleje, tandregulering og
specialtandpleje.
eksisterende parkering
eksisterende sygehus
Den kommunale tandpleje sam-
arbejder tæt med Kolding Akutsyge- FREDSSKOV
hus om de borgere, der skal i anæstesi i forbindelse med behandlin-
SUNDHEDSCENTER
HOVEDINDGANG
FORPLADS
eksisterende parkering
ger, og vi forestiller os, at borgerne
på døgnrehabiliteringsafsnittet på
SUNDHEDSCENTER
samme vis vil opleve fordele ved
den optimale placering tæt på sygeadgang til blodprøvetagning, ambulante kontroller m.v.
skovbrynet
huset. Eksempelvis i form af lettere
T E M A · TFDS 6–2017
33

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm