eTFDS 6-2017 - Side 36
sikre høj kvalitet i forebyggelse,
Om forfatterne
sundhedsfremme, behandling, pleje,
genoptræning og rehabilitering og
med et fokus på veltilrettelagte og
sammenhængende forløb. Derfor
mødes direktører og chefer fra henholdsvis sygehuset og kommunen i
denne periode. Der deles visioner,
og der skabes strategier for et langt
tættere samarbejde.
Vi tror på, at ovenstående er
Heidi Nordahl Jensen
Sygeplejerske, MPG
Sundhedscenterchef I Kolding Kommune
Uddannet ved Den Sønderjyske Sygeplejeskole i
2000. Har en sundhedsfaglig diplomuddannelse i
klinisk undervisning og sundhedsformidling og
diplom i ledelse. Dertil en master i offentlig
ledelse. Har arbejdet med uddannelse og udvikling
nogle af de vigtige faktorer, der skal
inden for ældreområdet i Sydals og Sønderborg
inddrages for at udviklingen lykkes,
Kommune og siden som ledende sygeplejerske ved
så vi vil kunne tage afsæt i borge-
de medicinske ambulatorier på Sygehus Lillebælt.
rens centrum. Det kræver af alle
Heinj@kolding.dk
parter, at vi vil slippe masser af innovation, kreativitet og mod løs for
målrettet at gå efter den bedste løsning for borgeren.
Annette Lund
Socialpædagog og cand.scient.soc.
Senior- og sundhedschef og vicedirektør i Seniorog Socialforvaltningen I Kolding Kommune
Uddannet socialpædagog ved Odense Socialpædagogiske Seminarium i 1991. Uddannet sociolog ved
Den Sociale Kandidatuddannelse, Aalborg Universitet i 2008. Har arbejdet som rehabiliteringsleder
inden for handicapområdet i Odense Kommune og
senere som velfærdsudviklingschef og projektchef i
Center for Civilsamfund i Odense Kommune.
Anlup@kolding.dk
36
TFDS 6–2017 · T E M A

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm