eTFDS 6-2017 - Side 38på nye løsningsmuligheder. Hvis le-
geren at finde den løsning, der giver
dette, som sundhedsaftalen lægger
derne skal kunne løfte opgave med
mest mening for borgeren i den på-
op til. Den opfordrer til at tænke på
at implementere sundhedsaftalen,
gældende situation.
tværs og at forsøge at finde løsnin-
har de behov for en afklaring i for-
Min oplevelse er, at det for mange
ger og anbefalinger til dem, som
hold til egne kompetencer, autonomi
kan opleves som noget skræm-
skal udleve sundhedsaftalen i prak-
og relationer. De skal sikre sig, at de
mende, når der ikke er en egentlig
sis.
rette kompetencer er tilstede, de
facitliste at forholde sig til. Jeg ople-
skal vide, hvor de kan få hjælp, og
ver i min dagligdag i klinikken en vis
bliver sengene jo allerede lukket i
endelig skal de have ledelsesmæssig
bekymring for, om opgaven kan lø-
disse år, og det stiller store krav til
opbakning i forhold til det råderum,
ses, både fra opgaveoverdragere og
samarbejdet. Det er vigtigt, at man
de har brug for, for at løse de dag-
opgavemodtagere. Handler det må-
som de aktører, der skal tage hen-
lige opgaver.
ske om en bekymring for de andres
syn til hinandens adfærd, prøver at
kompetencer? Handler det om mang-
gå i takt og undgå suboptimering i
borgeren i hjemmet eller patienten
lende motivation, eller handler det
egen sektor, fordi det potentielt kan
på sygehuset, skal have et vist ind-
om en usikkerhed, mangel på kon-
blive til skade for den anden sektor.
blik i og forståelse for hinandens
trol eller andet?
Det frontpersonale, der står med
kontekst for at kunne forstå incita-
I forhold til de nye supersygehuse
Shared care-samarbejdet mellem
Offentlig koordination handler
Aarhus Kommune og Aarhus Univer-
menterne for de handlinger, der
om at opnå samlet større nytte ved
sitetshospital var for de to sektorer
sker. Med sundhedsaftalen »sættes
at flere aktører tager hensyn til hin-
en naturlig forsættelse af mange års
personalet fri« for sammen med bor-
andens adfærd, og det er netop
godt og tillidsfuldt samarbejde. Vi er
38
TFDS 6–2017 · T E M A

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm