eTFDS 6-2017 - Side 43skønner det hensigtsmæssigt, kan
det aktuelle behov i hver enkelt situ-
Den nuværende elektive blodprøve-
den kommunale akutsygeplejerske
ation. Man har således tre scenarier:
tagningsordning og det planlagte
rekvireres samtidig, hvis ikke akut-
•A
kut hjemmesygeplejerske alene
projekt vil kunne supplere hinan-
besøg ved hjemmesygeplejen er re-
•»
Akut Mobil Blodprøvetagning«
den. Bemandingen vil i alt være tre
kvireret først.
Det er således almen praksis, der
foretager den faglige vurdering af
alene
•T
ilstedeværelse af begge hos den
samme patient
bioanalytikere og tre personbiler
udstyret med basalt mobilt blodprøvetagnings- og analyseudstyr.
T E M A · TFDS 6–2017
43

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm