eTFDS 6-2017 - Side 45
muligt for egen læge at tage stilling
Om forfatterne
til den bedst mulige udredning og
behandling for patienten med nye
parakliniske resultater.
Ligeledes tænker man, at Aalborg Kommunes akuttilbud og de
borgere, som er indlagt her, hver
Jan Nybo
Afdelingslæge, Klinisk Biokemi,
Aalborg Universitetshospital
j.nybo@rn.dk
dag kan tilbydes akut blodprøvetagning, analysering og svar samme
dag til egen læge. Det vil igen give
egen læge en bedre mulighed for
Annebirthe Bo Hansen
med både sygeplejefaglige observa-
Ledende overlæge, Klinisk Biokemi,
tioner og parakliniske resultater at
Aalborg Universitetshospital
beslutte den videre behandling. Næ-
annebirthe.bo@rn.dk
ste trin er akut prøvetagning med
en responstid på 2-3 timer med analysering på laboratoriet. Sidste trin
er akut prøvetagning og analysering
på patientnært udstyr.
Mange har patientens
og borgerens interesse nær
Man må konkludere, at der for tiden
er mange, som har patientens og
borgerens interesse nær. Men måske er der samtidig risiko for, at
flere projekter arbejder parallelt og
ikke sammen om det fælles mål,
nemlig med patienten som centrum
for udredning og behandling med
de bedste undersøgelser taget på
den rigtige måde og til den rigtige
Selv om projektet ikke starter
tid, hvilket vil øge kvaliteten og be-
med patientnær analysering på
handlingen af borgeren.
akutte patienter, vil det blive moni-
I store organisationer kan det
toreret og evalueret med henblik på
være vanskeligt at få et overblik
data- og vidensopsamling og publi-
over de mange velmenende tiltag,
cering i bredere medier både inden
der foregår, og dermed sikre, at
for sundhedsvæsenet og i dagspres-
man samler ressourcer, knowhow
sen.
og arbejder mod det samme mål.
T E M A · TFDS 6–2017
45

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm