eTFDS 6-2017 - Side 5mellem hospital, praktiserende læge
og kommune.
Stigende betydning
af kronisk sygdom
Den nye
sundhedsforbruger
Målgruppen blev defineret som
patienter, der får aktiv hjælp i både
det regionale og kommunale system. Ud fra den filosofi at kan man
organisere det samlede sundhedsvæsen, så grænseproblemer løses
for denne gruppe, vil det også være
bedre for alle andre. Den definerede
»fokusgruppe« udgøres af en delmængde af multisyge ældre medicinske patienter og særlige psykisk
Klinisk teknologisk
velsignelse og
forbandelse
Informationsrevolutionen
sårbare patienter, herunder patienter
med misbrugsproblemer.
Løsninger skal håndtere
fremtidens udfordringer
Udvalget anlagde et fremtidsperspektiv, så løsninger skulle kunne
håndtere fremtidens udfordringer i
forhold til rammevilkår (»disruptive
forces«). Især de udfordringer, der
følger af den demografiske udvikling, finansieringsklemmen og mulighederne i den teknologiske udvikling.
På denne baggrund opstillede
udvalget en samlet vision for det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Den aldrende befolkning
• Sundhedsvæsenet understøtter
patienten i at mestre egen syg-
•S
ystematisk styrkelse af patientens håndtering af egen sygdom
dom i patientens nære miljø, gen-
•E
n fælles tilgang til patienten
nem høj, ensartet kvalitet og sam-
•E
n populationsbaseret tilgang
arbejde, så patienten kan leve et
•L
evering af indsatser på det lave-
liv med højest mulig livskvalitet
ste, effektive omsorgs- og om-
• Høj, ensartet kvalitet ud fra rette
kostningsniveau (LEON-princippet)
kompetencer, rådgivning og data
T E M A · TFDS 6–2017
5

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm