eTFDS 6-2017 - Side 52Opgørelse af ventetiden
i ambulatorier og dagafsnit
En ny undersøgelse fra Amager og Hvidovre Hospital
har kortlagt ventetiden i ambulatorier og dagafsnit.
indsatsområde »Ventet og velkom-
ten faktisk møder op, og tidspunk-
men«. Her er målet blandt andet at
tet patienten kommer ind til konsul-
Ventetiden til konsultation i ambula-
styrke servicekulturen, så patienter
tation. Det viste sig ikke muligt at
torier og dagafsnit har betydning
og pårørende bliver mere tilfredse
anvende eksisterende registreringer
for den enkelte patients samlede
med mødet med Region Hovedsta-
og data i GS!åben,3 da der i GS!åben
oplevelse af mødet med Region Ho-
den.
kun bliver registreret, om en patient
Af Anette Jørgensen og Jakob Toft
vedstadens hospitaler. Patienterne
Opgørelsen af ventetiden giver et
er generelt indstillet på, at der kan
billede af, hvor der eventuelt er ven-
ler ikke hvornår patienten kommer
forekomme ventetid, da vi har med
tetid i Medicinsk Enhed. Resulta-
ind til konsultationen.
mennesker at gøre. Det er forvente-
terne anvendes til at se, hvor der
ligt, at nogle patienter kan få brug
skal foretages yderligere analyser
gistrering, som giver mindst muligt
for mere tid end det, som i første
eller iværksættes fokuserede tiltag.
merarbejde for sekretærer og sund-
kaldt til akutte opgaver.
Ventetiden er ikke tidligere gjort
op i Medicinsk
Enhed.1
Der blev der-
for foretaget en kvantitativ undersøgelse i 2016 af ventetiden til ambulant
konsultation.2
Undersøgelsen
er i tråd med regionens strategiske
52
I stedet er anvendt en manuel re-
hedsfagligt personale. Registrerin-
omgang er afsat, ligesom det sundhedsfaglige personale kan blive
møder op, men ikke hvornår og hel-
Manuel registrering
af ventetid
For at skabe det ønskede overblik
og mulighed for en detaljeret analyse er der på patientniveau opnået
viden om tre områder: Det tidspunkt den enkelte patient har til
konsultation, klokkeslættet patien-
TFDS TFDS 6–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
gen er sket ved at receptionisterne,
som tager imod patienterne, noterer
patienternes ankomsttider. Til hver
konsultation har det sundhedsfaglige personale dokumenteret tidspunkt for, hvornår patienterne er taget ind til konsultation.
Begge tider er noteret på res-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm