eTFDS 6-2017 - Side 55Faggruppe
Antal med
forsinkelse
Forsinket fra morgenstunden
Antal i alt
Andel
Undersøgelsen viser også, at flere
ressourcedagsprogrammer starter
Læger
28
78
35,9 %
Sygeplejersker
42
109
38,5 %
Diætist/bioanalytikere
11
29
37,9 %
I alt
81
216
37,5 %
Tabel 2: Programmer der er forsinket ved første konsultation.
for sent med den første patient,
hvilket resulterer i ventetid resten af
dagen. I tabel 2 ses hvor stor en andel af programmerne, der starter for
sent. Der ses ikke store forskelle
mellem faggrupperne i forhold til at
starte for sent med dagens første
patient.
Kortere ventetid
mellem to konsultationer
På et enkelt afsnit ser patienten ofte
en sygeplejerske og en læge hver
for sig på samme dag. Ventetiden
mellem disse to konsultationer er
undersøgt i forhold til, hvor godt afsnittet er til at minimere den ventetid. Den gennemsnitlige ventetid var
på 6,1 minutter (12,8 minutter til
første konsultation), og i figur 2 ses
fordelingen af ventetiden. 92 procent af alle patienterne ventede
maksimalt 15 minutter, og ingen
ventede mere end 35 minutter.
Der er registeret 57 overbookninger, hvilket svarer til 3,8 procent. I
18,1 procent af de aftalte konsultati-
Figur 2. Ventetid mellem to konsultationer.
oner kommer patienterne ikke. Det
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 6–2017
55

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm