eTFDS 6-2017 - Side 58hvor fokus er, at patienten bruger
ger, at personalet ikke får mere
Hvis et afsnit gerne vil arbejde med
ventetiden til at skabe øget læring
travlt. Ofte oplever personalet spild-
ventetiden, kan der nemt udføres en
om sin sygdom og helbred, så pa-
tid ved udeblivelser. De venter på
her og nu måling, som kan følges
tienten er godt forberedt til konsul-
patienten, og når det konstateres at
op af nye målinger. På den måde
tationen.
patienten ikke kommer, afstedkom-
kan ændringer i ventetiden følges
mer det opfølgende arbejde med at
over tid.
Afbud og udeblivelser
kontakte patienten og aftale en ny
Det oprindelige fokus for undersø-
plan/tid med vedkommende.
gelsen var at lave en opgørelse af
ventetid til konsultation, men undersøgelsen har medført fokus på andre områder, for eksempel afbud og
udeblivelser. Undersøgelsen viser,
at 18 procent af patienterne melder
afbud så sent, at en anden patient
ikke kan blive tilbudt tiden, eller
udebliver fra konsultationen. I flere
afsnit er det efterfølgende forsøgt
at nedbringe antallet af udeblivelser
ved at kontakte patienterne forud
for deres ambulante besøg. Dette
har haft en positiv effekt, så antallet
af udeblivelser og afbud er faldet.
Det kan diskuteres, om ventetiden ville have været højere, hvis der
ikke var så mange afbud og udeblivelser. Men i de afsnit, hvor personalet har forsøgt sig med at kontakte patienterne forud for et besøg
og derved nedbragt antallet af udeblivelser, viser de foreløbige erfarin58
Metoden har vist sig brugbar
Metoden, der er anvendt i undersøgelsen, har vist sig brugbar til at få
et godt billede af ventetiden i ambulatorier og dagsafsnit. Det gode ved
metoden er, at den kun forstyrrer
det sundhedsfaglige personale i
mindre grad og samtidig er helt
nede på individniveau. Dataindsamlingen har afledt et større tastearbejde, som er varetaget af en administrativ medarbejder.
Det er relevant at lave opfølgende undersøgelser af ventetiden i
Medicinsk Enhed ud fra samme metode for at se hvilke ændringer, der
er i ventetiden efter implementering
af konkrete initiativer.
Nu hvor metoden er udviklet, afprøvet og tilrettet, vil det være relativt nemt at foretage en undersøgelse af ventetiden fremadrettet.
TFDS TFDS 6–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Anbefalinger
På baggrund af undersøgelsen anbefales det, at der fremadrettet arbejdes videre med at:
• Inddrage patienterne, så deres
ideer og erfaringer om ventetiden
anvendes
•O
morganisere personalets arbejde
om morgenen, så de har mulighed
for at starte dagens første konsultation til tiden
•F
orhindre at meget lange ventetider opstår
•N
edbringe antallet af afbud og
udeblivelser

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm