eTFDS 6-2017 - Side 59
Referencer
• Region Hovedstaden, Strategiske indsatsområder (Fokus & Forenkling), »Ventet og velkommen«: https://www.
regionh.dk/om-region-hovedstaden/fakta/Mission-vision-og-maalsaetninger/Sider/strategiske-indsatsomraader.
aspx?rhKeywords=strategiske+indsatser
• Kompetencecenter for Patientoplevelser, Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2016: http://
patientoplevelser.dk/lup/landsdaekkende-undersoegelse-patientoplevelser-lup/landsdaekkende-undersoegelse-0
• Kirkwood, Betty R.: Essentials of Medical Statistic. Blackwell Science 2002.

Noter
1Medicinsk Enhed på Hvidovre Hospital består af specialerne endokrinologi, hjertemedicin og lungemedicin.
2Årligt har Medicinsk Enhed cirka 72.000 ambulante besøg.
3GS!åben var indtil Sundhedsplatformens indførsel på Amager Hvidovre Hospital den 17. marts 2017 styresystemet,
hvor alt blev registreret, blandt andet patientbookninger, kalenderstyring, diagnose- og procedurekodning.
4Et ressourceprogram er en dagskalender over hvilke patienter, der skal møde den pågældende dag hos det specifikke sundhedsfaglige personale.
5Eksempelvis faglig sparring om en anden patient, akut opstået situation, nedbrud på it-systemer, ambulante
patienter med akut indlæggelse, årsager til at patienter kommer for sent, om patienten blev transporteret med
Flextrafik og andet.
6Eksempelvis ressourceprogrammet »Scanner 5«, som relaterer sig til en af afdelingens fire osteoporosescannere.
Denne scanner bliver anvendt hver dag, hvorfor dette ressourceprogram optræder på flere datoer
7Den gennemsnitlige ventetid er kun baseret på de patienter, der oplevede reel ventetid.
8Et forundersøgelsesprogram er defineret ved, at det er patienternes første besøg. Det er her, det sundhedsfaglige
personale igangsætter en udredning af patientens sygdom. Der er som udgangspunkt sat 60 minutter af til et udredningsbesøg fremfor 15-20 minutter til et besøg på kontrolprogrammerne.
9X2-testen giver en værdi på 58,33, som er over 95%’s fraktilens værdi på 3,84. Derfor forkastes hypotesen om, at
antallet af afbud/udeblivelser er identisk på de to typer af programmer på et signifikansniveau på 5%.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 6–2017
59

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm